Stępień, Tomasz. „Piotr Feliga, «Hermeneutyka Teologii W świetle «Prawdy I Metody» Hansa-Georga Gadamera»”. Warszawskie Studia Teologiczne 31, no. 1 (marzec 5, 2018): 192–199. Udostępniono grudzień 7, 2023. https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/165.