Rasztawicki, Leszek. „Piękna Brama (ὡραία πύλη) W Dziejach Apostolskich.Historyczność I Aspekty Teologiczne”. Warszawskie Studia Teologiczne 32, no. 2 (marzec 5, 2019): 48–64. Udostępniono marzec 24, 2023. https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/182.