„Warszawskie Studia Teologiczne” są czasopismem naukowym wydawanym przez Akademię Katolicką w Warszawie. Ma charakter międzynarodowy. Publikowane są w nim artykuły w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim oraz hiszpańskim. Autorami tekstów są naukowcy z Polski oraz innych krajów.

Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1983 roku. Do 2019 roku było kwartalnikiem, a od 2020 roku jest wydawane jako półrocznik.

W celu utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma wszystkie przesyłane artykuły poddawane są procedurze podwójnej anonimowej recenzji (double blind peer review).

”Warszawskie Studia Teologiczne” są indeksowane są w Index Copernicus International Journals Master List (100,00 pkt za 2022 r.). W 2024 roku czasopismo uzyskało 70 punktów w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jego wersję pierwotną stanowi wersja drukowana. Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. (więcej)

  

                      ROAD   

ISSN: 0209-3782 (Print) ISSN: 2719-7530 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • ERIH Plus
  • ICI Journals Master List / ICI World of Journals
  • DOAJ
  • Sherpa Romeo
  • CEJSH/Biblioteka Nauki
  • CEEOL
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • Most Wiedzy

MEiN
70

Index Copernicus
100,00

Pobieranie

Pełny numer


 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”. Kwota dofinansowania/całkowita wartość zadania wynosi 68.790,00 zł.