„Warszawskie Studia Teologiczne” są czasopismem naukowym wydawanym przez Akademię Katolicką w Warszawie. Ma charakter międzynarodowy. Publikowane są w nim artykuły w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim oraz rosyjskim. Autorami tekstów są naukowcy z Polski oraz innych krajów.

Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1983 roku. Do 2019 roku było kwartalnikiem, a od 2020 roku jest wydawane jako półrocznik.

W celu utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma wszystkie przesyłane artykuły poddawane są procedurze podwójnej anonimowej recenzji (double blind peer review).

”Warszawskie Studia Teologiczne” są indeksowane są w Index Copernicus International Journals Master List (100,00 pkt za 2020 r.). W 2021 roku czasopismo uzyskało 40 punktów w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jego wersję pierwotną stanowi wersja drukowana. Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. (więcej)

 

                    ROAD

ISSN: 0209-3782 (Print) ISSN: 2719-7530 (Online) DOI: 10.30439


 
 


  • ERIH Plus
  • ICI Journals Master List / ICI World of Journals
  • CEJSH
  • CEEOL

MNISW
40

Index Copernicus
100,00