„Warszawskie Studia Teologiczne” są czasopismem naukowym wydawanym przez Akademię Katolicką w Warszawie. Na jego łamach publikowane są wyniki oryginalnych badań naukowych, prace przeglądowe, polemiczne, opracowania źródeł oraz recenzje ważnych i aktualnych publikacji teologicznych.

Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1983 roku. Do 2019 roku było kwartalnikiem, a od 2020 roku jest wydawane jako półrocznik.

W celu utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma wszystkie przesyłane artykuły poddawane są procedurze podwójnej anonimowej recenzji (double blind review).

„Warszawskie Studia Teologiczne” mają charakter międzynarodowy. Publikowane są w nim artykuły w języku polskim i językach obcych. Autorami tekstów są naukowcy z Polski i z zagranicy.

Jego wersję pierwotną stanowi wersja drukowana. Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. (więcej)

ISSN: 0209-3782 (Print) DOI: 10.30439


 
 


  • ERIH Plus
  • ICI Journals Master List / ICI World of Journals
  • PBN/POL-Index

MNISW
20

Index Copernicus
65,23