Recenzenci

ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Guz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin)
o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
doc. ThLic. Mgr. Miloš Lichner SJ, D.Th. (Uniwersytet w Trnavie, Słowacja)
dr. Radoslav Lojan, PhD. (Uniwersytet Katolicki w Ružomberku, Słowacja)
ks. dr Bartłomiej Matczak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
ks. prof. dr hab. Ryszard Moń (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Piotr Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Maria Ryś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Krzysztof Siwek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. PWTW dr hab. Robert Skrzypczak (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Stępień (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
o. dr hab. Paweł Warchoł OFM Conv (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)