Recenzenci


Recenzenci artykułów zgłoszonych w 2022 r.:

prof. dr hab. Krzysztof Bardski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
dr hab. Marcin Majewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
prof. UAM dr hab. Paweł Podeszwa (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
prof. UKSW dr hab. Józef Grzywaczewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
dr hab. Izabella Smentek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
prof. dr hab. Józef Warzeszak (Akademia Katolicka w Warszawie, Polska)
prof. dr hab. Jan Sochoń (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawa, Polska)
prof. UP dr hab. Antoni Szwed (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
prof. UKSW dr hab. Artur Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
dr hab. Marek Dobrzeniecki (Akademia Katolicka w Warszawie, Polska)
prof. AKW dr hab. Robert Skrzypczak (Akademia Katolicka w Warszawie, Polska)
prof. UAM dr hab. Piotr Piasecki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
dr hab. Jan Miczyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
prof. dr hab. Janusz Mariański (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
doc. ThLic. Mgr. Miloš Lichner SJ, D.Th. (Uniwersytet w Trnavie, Słowacja)
dr. Radoslav Lojan, PhD. (Uniwersytet Katolicki w Ružomberku, Słowacja)
dr Adam Jeszka (Gdańskie Seminarium Duchowne, Polska)
dr Łukasz Celiński (Akademia Katolicka w Warszawie, Polska)
dr Robert Bańdur (Akademia Katolicka w Warszawie, Polska)
dr Michał Oleksowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr Robert Goczał (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska)
dr Zbigniew Grochowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)