Zespół redakcyjny


REDAKTOR NACZELNY

prof. dr hab. Roman Bartnicki, Akademia Katolicka w Warszawie, Polska (biogram naukowy)

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

dr Mateusz Wyrzykowski, Akademia Katolicka w Warszawie, Polska  (biogram naukowy)

CZŁONKOWIE REDAKCJI

prof. dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D., LL.M., Dr.h.c., Uniwersytet Karola w Pradze, Republika Czeska  (biogram naukowy)

prof. dr Mihály Laurinyecz, Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya w Budapeszcie, Węgry  (biogram naukowy)

SEKRETARZ REDAKCJI

dr Łukasz Duda, Akademia Katolicka w Warszawie, Polska (biogram naukowy)