Zespół redakcyjnyREDAKCJA


REDAKTOR NACZELNY

ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

SEKRETARZ REDAKCJI

ks. dr Janusz Stańczuk, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

CZŁONKOWIE REDAKCJI

ks. dr Andrzej Persidok, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

ks. dr Piotr Burgoński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REDAKTORZY TEMATYCZNI

ks. prof. PWTW dr hab. Stanisław Kur (nauki biblijne)

ks. prof. PWTW dr hab. Robert Skrzypczak (teologia)

ks. dr hab. Tomasz Jakubiak (nauki prawne)

RADA NAUKOWA


ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. Juan Manuel Burgos (Professor at the University San Pablo CEU, Madrid)
o. prof. Aldino Cazzago OCD (l'Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Università Cattolica, Brescia)
prof. Phillippe Chenaux (Uniwersytet Laterański, Rzym)
ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. Giuseppe Goisis (Uniwersytet Ca’ Foscari, Wenecja)
ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv. (Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury – „Seraficum” w Rzymie)
ks. prof. Robert Lapko (Uniwersytet Katolicki w Ružomberku, Słowacja)
ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
ks. prof. PWTW dr hab. Jan Miazek (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
ks. dr hab. Ryszard Selejdak (Kongregacja ds. Duchowieństwa, Watykan)
ks. dr hab. Waldemar Turek (Papieski Uniwersytet Salezjański , Rzym)
Prof. César Izquierdo Urbina, Facultad de Teología (Universidad de Navarra, Pamplona)