Kontakt

Redakcja „Warszawskich Studiów Teologicznych”
Akademia Katolicka w Warszawie
ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa (POLAND)
tel. + 48 22 869 98 90
e-mail: wst@akademiakatolicka.pl

Główna osoba do kontaktu

Redakcja „Warszawskich Studiów Teologicznych”
+48 22 869 98 90

Wsparcie techniczne