Kontakt

Wydawca/Publisher: Akademia Katolicka w Warszawie, ul. Dewajtis 3, 01- 815 Warszawa (POLAND), https://akademiakatolicka.pl/

Redakcja/Editorial Board: ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa (POLAND), tel. + 48 22 869 98 90, e-mail: wst@akademiakatolicka.pl

Główna osoba do kontaktu

Mateusz Wyrzykowski, Sekretarz Redakcji/ Secretary of the Editorial Board
+48 22 869 98 90

Wsparcie techniczne