Współpracownicy Boga. „Humanae vitae” w świecie rodzicielskiej małoduszności


Abstrakt

When Paul VI published the encyclical "Humanae vitae" fi{y years ago, not only did he confirm the unchanging position of the Church on artificial methods of birth control, but also elevated the status of parents. Parents were bestowed upon a title which the Church had previously mostly given only to apostles
and mystics – “free and responsible collaborators of God the Creator”. The present population decline within the Western civilisation appears to be strongly favoured by the mass “silent apostasy”, which manifests itself in practice as a “contraceptive mentality”. Couples' refusal of life goes hand in hand with the refusal to collaborate with the personal and active God. Although contraception involves the sexual sphere, it is a violation not of the Sixth Commandment (contrary to what one might think), but of the First one. The pill undoubtedly contributes radically to the changing of the vision of man, woman, loyalty and parental generosity, but most importantly, it is damaging to one's relation of trust with God. It is no longer God who decides upon the shape of life. Pope Paul VI spoke half a century ago from the position of one who took into serious consideration the prospect of eternal life and God's presence in the human existence. His objection to the voices of the majority only confirmed the fact that truth is not achieved by means of a survey or voting
of a survey or voting.


Słowa kluczowe

encyklika Humanae vitae; współpracownicy Boga; mentalność antykoncepcyjna; sakramentalny charakter małżeństwa; plan Boży; pierwsze przykazanie; rozwadnianie chrześcijaństwa; magisterium równoległe

Anscombe, E. (1977). Contraception and Chastity. London: Catholic Truth Society.

Brown, A. (1996). Runcie: I Ordained Gay Priests. The Independent, z dn.16 V.

Courtois, G. (1987). Rady dla rodziców. Tłum.. M. Dembińska. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Die pastoralen Herausforderungen der Familie im Kontext der Evangelisierung Zusammenfassung der Antworten aus den deutschen (Erz-)Diözesen auf die Fragen im Vorbereitungsdokument für die III. Außerordentliche Vollversammlung der Bischofssynode 2014. (2014) . Pobrane z: https://dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2014/2014-012a-Fragebogen-Die-pastoralen-Herausforderungen-der-Familie.pdf.

Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej 1972–1979. (1985). Dokumenty Synodu.T. 1. Kraków: Kuria Metropolitalna.

Eberstadt, M. (2014). Jak Zachód utracił Boga. Tłum. M. Zaremba-Skulimowska.Kraków: WAM.

Eberstadt, M. (2019). Adam i Ewa po pigułce. Paradoksy rewolucji seksualnej. Tłum.M. Samborska. Kraków: Wydawnictwo AA.

ELCA Churchwide Assembly Action. Welcoming Gay and Lesbian People. Pobrane z: http://www.elca.org/News-and-Events/3627.

Horkheiumer, M. (2002). Critical theory. Selected Essays. New York: Continuum. 23

Ireneusz z Lyonu. Adversus Haereses, IV, 4; IV, 7, 4; V, 1, 3; V, 5, 1; V, 6, 1; V, 28, 4.

Jan Paweł II. (1996). Encyklika Evangelium vitae o wartości nienaruszalności życia ludzkiego (25 III 1995). W: Jan Paweł II. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II (s. 841–987). Kraków.

Jan Paweł II. (1997). List do Rodzin Gratissimam sane z okazji Roku Rodziny 1994 (2 II 1994).W: Listy pasterskie Ojca Świętego Jana Pawła II (s. 247–327). Kraków.

Kelly, G. A. (1964). Birth Control and Catholics. London: Robert Hale Lim.

Koval, P. (1967). Women in a Contraceptive Culture. Commonweal (12).

Martinelli, P. (2000). Miłosierna miłość a ojcostwo Boga. W: Tajemnica Trójcy Świętej.Kolekcja Communio 13, Poznań.

Matzuzzi, M. (2014a). Al questionario sulla famiglia la chiesa tedesca risponde: basta con Paolo VI. Il Foglio, z dn. 5 II.

Matzuzzi, M. (2014b). Il dissenso del vescovo di Treviri sulla pastorale famigliare di Francesco. Il Foglio, z dn. 19 VI. Pobrane z: https://www.ilfoglio.it/articoli/2014/06/19/news/

Orbe, A. (1995). La teologia dei secoli II e III. Roma.

Paweł VI. (1978). Encyklika Humanae vitae. Kraków.

Pike, J. (1959). Religion: The Birth-Control Debate. Time, z 21 XII.

Półtawska, W. (1980). Wpływ postawy antykoncepcyjnej na małżeństwo w świetle kazuistyki Poradni Rodziny. W: Specjalistyczne aspekty problemu antykoncepcji. Ogólnopolska Sesja Naukowa Lekarzy i Teologów, 7-8 II 1976. Kraków .

Półtawska, W. Dlaczego NIE antykoncepcji? Pobrane z: http://www.zywawiara.pl/katechezy/art-170.html

Półtawska, W. (2018). Genealogia divina. Boże pochodzenie człowieka. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Skrzypczak, R. (2011). Chrześcijanin na rozdrożu. Kryzys w Kościele posoborowym. Kraków: WAM.

Spaemann, R. (2017). Die Kirche ist nicht grenzenlos belastbar. Die Tagespost, z dn. 18 X.

Światowa Rada Kościołów. (1959). Concerning Birth Control. Time, z dn. 19 X.

Tabor, M. Konferencja w Lambeth. Co wydarzyło się w roku 1930?. Pobrane z: http://npr.pl/index.php/content/view/277/42/

Wojtyła, K. (1968). Słowo do kapłanów archidiecezji krakowskiej w sprawie przygotowania do małżeństwa. Archiwum Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie (AWDR) 0/Ia.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-02


Skrzypczak, R. (2018). Współpracownicy Boga. „Humanae vitae” w świecie rodzicielskiej małoduszności. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(4), 7-25. https://doi.org/10.30439/WST.2018.4.1

Robert Skrzypczak 
PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W WARSZAWIE COLLEGIUM JOANNEUM  Polska

Ks. prof. PWTW dr hab. Robert SKRZYPCZAK – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, adiunkt w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, wykładowca w Instytucie Teologicznym Marcianum w Wenecji. Odbył staż naukowy na Uniwersytecie Ca’Foscari w Wenecji. Konsultant haseł do Enciclopedia della persona pod red. Antonio Pavana. Autor kilku książek, m. in., Osoba i misja (2005); Pomiędzy Chrystusem a antychrystem (2010); Nie umrzeć za życia (2010); Dotknąć świętości (wraz z Arturo Mari, 2014); Wiara i seks (2015); Piękny człowiek (2015) oraz monografii: Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II, zawierającej po raz pierwszy opublikowane wszystkie wystąpienia soborowe przyszłego polskiego papieża (nagroda Totus 2013) oraz Chrześcijanin na rozdrożu. Kryzys w Kościele posoborowym (wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2012).


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.