Hymn liturgiczny na tle rozwoju poezji starochrześcijańskiej

Marek Starowieyski


Artykuł nie posiada afiliacji (Polska)Słowa kluczowe:

hymnografia, poezja wczesnochrześcijańska, liturgia, patrystyka

Beck H. G., Kirche und Theologische Literatur im byzantinischen Reich, München 1959.
  Google Scholar

Caro R., La homiletica Mariana Griega en el siglo V, Marian Library Studies 3-5, Dayton 1971-1973.
  Google Scholar

Cytowska M., Ostatni poeta starożytny Wenancjusz Fortunatus, Meander XXVIII, 1973.
  Google Scholar

Frankowski J., Pierwotne hymny chrześcijańskie cytowane w NT, Stud. Theol. Vars. XX, 1982.
  Google Scholar

Gładysz B., Hymny brewiarza rzymskiego, Poznań 1933.
  Google Scholar

Lattke M., Die Oden Salomonos, in ihrer Bedeutung für Neues Testament und Gnosis, I-II, Göttingen 1979-1980.
  Google Scholar

Meerseman G. G., Der Hymnos Akathistos im Abendland, I-Il, Freiburg 1958-1960.
  Google Scholar

Montagna D., Le lodi alla Theotokos nei testi greci dei secoli IV - VII, Marianum 24 (1962).
  Google Scholar

Myszor W., Wstęp do św. Efrem, Cyryllonas, Balaj. Wybrane pieśni i poematy syryjskie. PSP II, 1973.
  Google Scholar

Norberg D., L’hymne ambrosienne, [w:] Au seuil du Moyen Age, Padova 1974.
  Google Scholar

Poirier P. H., L’hymne de la Perle des Actes de Thomas, Louvain-la-Neuve 1981.
  Google Scholar

Raby F. J., A History of Christian Latin Poetry, Oxford 1966.
  Google Scholar

Suski A., Najstarsze świadectwa o hymnach chrześcijańskich, Stud. Theol. Vars. XIV, 1976.
  Google Scholar

Wójtowicz H., Studia nad Nonnosem, Lublin 1980.
  Google Scholar

J. Grosdidier de Matons, Romanos le Mélode et les origines de la poésie religieuse à Byzance, Paris 1977.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-15

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2017). Hymn liturgiczny na tle rozwoju poezji starochrześcijańskiej. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 166–184. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/101

Autorzy

Marek Starowieyski 

Artykuł nie posiada afiliacji Polska

Statystyki

Abstract views: 139
PDF downloads: 54


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.