Starożytne reguły zakonne

Marek Starowieyski


Artykuł nie posiada afiliacji (Polska)Słowa kluczowe:

reguły zakonne, życie monastyczne, klasztory, zakony, patrystyka

Histoire de la littérature du mouvement monastiąue dans l’antiąuité. Prèmiere partie. Le monachisme latin, 1-12, Paris 1991-2008.
  Google Scholar

Patrologia, Friburgi Br. 1937.
  Google Scholar

Verheijen L., La Règle de St. Augustin, 1-2, Paris 1967.
  Google Scholar

Zachodnie reguły monastyczne, AAVV. red. M. Starowieyski, ŹrMon 50, 2013.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-15

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2017). Starożytne reguły zakonne. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 208–220. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/103

Autorzy

Marek Starowieyski 

Artykuł nie posiada afiliacji Polska

Statystyki

Abstract views: 135
PDF downloads: 70


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.