Jan Chryzostom i monastycyzm w okresie młodości

Marek Starowieyski


Artykuł nie posiada afiliacji (Polska)Słowa kluczowe:

Jan Chryzostom, życie monastyczne, starożytność, patrologia

ALDAMA J.A. DE, Repetorium Pseudochrysostomicum, Paris 1965.
  Google Scholar

BAUER CHR., Der heilige Johannes Chrysostomus und seine Zeit, t. 1-11, München 1929-1931.
  Google Scholar

CANIVET P., Le monachisme syrien selon Théodoret de Cyr, Paris 1977.
  Google Scholar

COLMBAS G.M., Il monachesimo della origini, t. 1, Milano 1990.
  Google Scholar

FESTUGIÈRE A.J., Antioche païenne et chrètienne, Paris 1959.
  Google Scholar

KELLY J.N.D., Złote usta. Jan Chryzostom - asceta, kaznodzieja, biskup, tł. K. Krakowczyk, Bydgoszcz 2001.
  Google Scholar

LAMPE G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961.
  Google Scholar

MAUR I. AUF DER, Mönchtum und Glaubenverkündigung in den Schriften des Hl. Johannes Chrysostomus, Freiburg 1959.
  Google Scholar

MEYER L., Saint Jean Chrysostome maitre de perfection chrétienne, Paris 1933.
  Google Scholar

STAROWIEYSKI M., Les témoins de Dieu. Les moines de l'antiquitée tardive et l'évangélisation, w: B. LUISELLI (red.), Saggi di storia della cristianizzazione antica e altomedioevale (Biblioteca di Cultura Romanobarbarica 8), Roma 2006.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-15

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2017). Jan Chryzostom i monastycyzm w okresie młodości. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 222–246. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/104

Autorzy

Marek Starowieyski 

Artykuł nie posiada afiliacji Polska

Statystyki

Abstract views: 138
PDF downloads: 0 PDF downloads: 67


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.