Księga Eklezjastesa w starożytności chrześcijańskiej

Marek Starowieyski


Artykuł nie posiada afiliacji (Polska)Słowa kluczowe:

Eklezjastes, egzegeza patrystyczna, komentarze biblijne, bibliografia patrystyczna

Baumstark A., Geschichte der syrischen Literatur, Bonn 1922 (Berlin 1968).
  Google Scholar

Beck H.G., Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München 1959.
  Google Scholar

Deppe E., Koheleth in syrischer Dichtung. Drei Gedichte über das Koheleth-Buch von Afrem, Jakob von Sarug und Johannes von Mossul, Wiesbaden 1975.
  Google Scholar

Leanza S., L 'Ecclesiaste nell'interpretazione dell'antico cristianesimo, Messina 1978.
  Google Scholar

Leanza S. , L'esegesi di Origene al libro dell'Ecclesiaste, Reggio Calabria 1975.
  Google Scholar

Pignon L., Catalogi et Chronica, ed. G. Meerseman, Romae 1936.
  Google Scholar

Stegmüller F., Repertorium Biblicum Medii Aevi, 1-11, Matriti 1950-1980.
  Google Scholar

Spicq C., Esquisse d'une histoire de l'exégèse latine du Moyen-Age, Paris 1944.
  Google Scholar

Strothmann W. , Erkentnisse und Meinungen, I: Das Buch Koheleth und seine syrischen Ausleger, GOF Bd. 3, Göttingen 1973, 189-238.
  Google Scholar

Tarchnišvili M., Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur, Citta del Vaticano 1955.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-15

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2017). Księga Eklezjastesa w starożytności chrześcijańskiej. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 270–305. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/107

Autorzy

Marek Starowieyski 

Artykuł nie posiada afiliacji Polska

Statystyki

Abstract views: 145
PDF downloads: 154


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.