Mariologia św. Atanazego Wielkiego

Marek Starowieyski


Artykuł nie posiada afiliacji (Polska)Słowa kluczowe:

mariologia, św. Atanazy Wielki, starożytność, patrologia

Alvarez Campos S. OFM, Corpus Marianum Patristicum, Burgos 1970.
  Google Scholar

Bouyer L., La spiritualité du Nouveau Testament et des Pères. Paris 1966.
  Google Scholar

Casagrande D., Enchiridion Marianum Biblicum Pastristicum. Romae 1974.
  Google Scholar

Cignelli L., Maria „vergine volontaria” nell'esegesi patristica, (w) ,,Studii Biblici Fraciscani” Liber Annuus 22 (1972).
  Google Scholar

Crouzel H., Virginité et mariage selon Origène, Paris-Bruges 1962.
  Google Scholar

Giamberardini G., Le Vergine concepii per via dell'orecchio, (w) La voce del Nilo, 25 (1966).
  Google Scholar

Haase F., Die koptischen Quellen zum Konzil von Nicäa, Paderborn 1920.
  Google Scholar

Lampe G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961.
  Google Scholar

Masson R., OP., L'interprétation mariale des Psaumes chez fes Pères Grecs, (w) De primordiis, vol. 3, Romae 1970.
  Google Scholar

Morentz S., Die Geschichte von Joseph dem Zimmerman (TU 56), Berlin-Leipzig 1951.
  Google Scholar

Ortiz De Urbina I., Primi sermones panegyrici in honorem Mariae a medio saec. IV ad medium saec. V. (w) De primordiis cultus Mariani Acta Congressus Mariologici-Mariani in Lusitania anno 1967 celebrati vol. 3: De fundamento cultus B. V. Mariae in operibus sanctorum Patrum et scriptorum ecclesiasticorum (post. saec. II), Roma 1970.
  Google Scholar

Roschini G.M., Maria Santissima nella storia di salvezza. Trattato campleto di Mariologia alla luce del Concilio Vaticano II, 1, Isola del Liri, 1969.
  Google Scholar

Roschini G.M., Mariologia, 1, Romae 1947.
  Google Scholar

Starowieyski M., Maria nova Ewa in traditione Alexandrina et Antiochena (saeculo V) (w) Marianum 24 (1972).
  Google Scholar

Strycker E. de, La forme la plus ancienne du Protévangile de Jacques, Bruxelles 1961.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-15

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2017). Mariologia św. Atanazego Wielkiego. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 318–346. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/109

Autorzy

Marek Starowieyski 

Artykuł nie posiada afiliacji Polska

Statystyki

Abstract views: 103
PDF downloads: 41


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.