Caelestis urbs Hierusalem

Marek Starowieyski


Artykuł nie posiada afiliacji (Polska)Słowa kluczowe:

Jerozolima, pielgrzymka, teologia, starożytność, świątynia

Ashworth R., Urbs beata Ierusalem. Scriptural and Patristic Sources. „Ephemerides Liturgicae” 70, 1956.
  Google Scholar

Bredero A. H., Jérusalem dans l'Occident médiéval, [W:] Mélanges offerts à René Crozet... Éd. par P. Gallais et Y. I. Riou. T. 1. Poitiers 1966.
  Google Scholar

Camelot P. T., Ephèse et Chalcedoine. Paris 1962.
  Google Scholar

Chélini J., H. Branthomme, Drogi Boże. Historia pielgrzymek chrześcijańskich. Warszawa 1996.
  Google Scholar

Devos P., La servante de Dieu Poemenia d'après Pallade, la tradition copte et Jean Rufus. ABol 87, 1969.
  Google Scholar

Frolov A., La relique de la vraie croix. Paris 1961.
  Google Scholar

Grego I., Tutti là sono nati. Gerusalemme nella Bibbia e nei Padri. "Asprenas" 42, 1995.
  Google Scholar

Heid S., Quiliasmo y mito del Anticristo. Una controversia del cristianismo primitivo sobre Tierra Santa. "Anuario de historia de la Iglesia" 4, 1995.
  Google Scholar

Hunt E. D., Holy Land Pilgrimages in the Later Roman Empire AD 312-460. Oxford 1982.
  Google Scholar

Kötting B., Peregrinatio religiosa. Munster 1950 (reprint: 1980).
  Google Scholar

Lammirande E., L'Eglise céleste selon saint Augustin. Paris 1963.
  Google Scholar

Mazucco C., La Gerusalemme celeste dell'Apocalisse nei Padri. [W:] La dimora di Dio con gli uomini. Immagini di Gerusalemme celeste dal III al XIV secolo. A cura di M. L. Gatti Perer. Milano 1983.
  Google Scholar

Nardi C., Il millenarismo. Testi dei secoli I-II. Firenze 1995.
  Google Scholar

Perrone L., La chiesa di Palestina e le controversie cristologiche. Bologna 1980.
  Google Scholar

Pollok J., Narodziny koncepcji Ziemi Świętej. "Mówią Wieki" 1995, nr 10.
  Google Scholar

Prawer J., Jerusalem in the Christian and Jewish Perspectives of the Early Middle Age. [W:] Gli Ebrei nell'Alto Medioevo, 2. Spoleto 1980.
  Google Scholar

Raby F. J. E., The Oxford Book of Medieval Verse. Oxford 1981, nr 63, s. 83.
  Google Scholar

Starowieyski M., Pielgrzymki do Ziemi Świętej w wiekach II-IV a Biblia. "Bobolanum" 4, 1993.
  Google Scholar

Walker P. W. L., Holy City, Holy Places? Christian Attitude to Jerusalem and the Holy Land in the Fourth Century. Oxford 1990.
  Google Scholar

Wilken R. L., The Land Called Holy. New Heven 1992.
  Google Scholar

Wilkinson J., Jerusalem Pilgrims Before the Crusades. Warminster 1977.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-15

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2017). Caelestis urbs Hierusalem. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 350–365. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/110

Autorzy

Marek Starowieyski 

Artykuł nie posiada afiliacji Polska

Statystyki

Abstract views: 126
PDF downloads: 79


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.