Wystawność, piękno, ubóstwo - świątynia w pierwszych wiekach chrześcijaństwa

Marek Starowieyski


Artykuł nie posiada afiliacji (Polska)Słowa kluczowe:

estetyka, ikonoklazm, architektura wczesnochrześcijańska, patrystyka

Białostocki J., Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500, 1982.
  Google Scholar

Deichmann F.W., Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1994.
  Google Scholar

Francia E., Storia dell' arte paleocristiana, Milano 1969.
  Google Scholar

Rick P., Neaders Lob des Schopfers, Christ in der Gegenwart 42, 2013.
  Google Scholar

Starowieyski M., Sobory Kościoła niepodzielonego, Tarnów 1994.
  Google Scholar

Tatarkiewicz W., Estetyka średniowieczna, Wrocław 1960 .
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-15

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2017). Wystawność, piękno, ubóstwo - świątynia w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 366–379. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/111

Autorzy

Marek Starowieyski 

Artykuł nie posiada afiliacji Polska

Statystyki

Abstract views: 137
PDF downloads: 65


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.