Nota Bibliograficzna

Marek Starowieyski


(Polska)
Pobierz


Opublikowane
2017-12-15

Cited By / Share

Starowieyski, M. (2017). Nota Bibliograficzna. Warszawskie Studia Teologiczne, 30(specjalny), 382–383. Pobrano z https://czasopismowst.pl/index.php/wst/article/view/113

Autorzy

Marek Starowieyski 

Polska

Statystyki

Abstract views: 118
PDF downloads: 50


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.