Rękopiśmienne pontyfikały przedtrydenckie


Abstrakt

The article presents the history of pontificals, which are a bishop's liturgical books, beginning with their creation in the 9th century till the 16th century. The following pontificals are analysed in detail: Roman-Germanic Pontifical of the 10th century, Roman Pontifical of the 12th century, Roman Curia Pontifical of the 13th century and William Durand's Pontifical of the 13th century. In the article the process of geographical spreading of pontificals was also demonstrated. The history of pontificals shows how liturgical traditions were spreading and mixing with each other: Roman tradition came into contact with the tradition from the Frankish countries, and from the Frankish countries it was transferred to Rhenish countries. There the pontifical was modified and came back to Rome. In this form, thanks to the invention of printing, it spread in the whole Church.


Słowa kluczowe

Pontyfikał; Pontyfikał Rzymsko-germański; Pontyfikał Rzymski; Pontyfikał Kurii Rzymskiej; Pontyfikał Wilhelma Duranda

Andrieu, M. (1938–1941). Le Pontifical romain au moyen-âge. T. 1-4. Città del Vaticano.

Boguniowski, J. (2001). Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do soboru Trydenckiego i ich recepcja w Polsce. Kraków.

Folsom, C. (1993). I libri liturgici romani. W: A. J. Cupungo, Scientia liturgica. Manuale di liturgia I (s. 322–323). Casale Monferrato.

Nadolski, B. (2006). Pontyfikał. W: Leksykon liturgii (s. 199). Poznań.

Nocent, A. (1978). I libri liturgici. W: Anàmnesis 2. La liturgia, panorama storico generale (s. 166-167). Torino.

Palazzo, E. (1993). Histoire des livres liturgiques. Le Moyen Âge: des origines au XIII siècle. Paris.

Vogel, C. (1966). Introduction aux saurces de l’histoire du culte chrétien au moyen âge. Spoleto.

Vogel, C., Elze, R. (1963, 1972). Le Pontifical romano-germanic du Xème siècle. T. 1-2. Città del Vaticano.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-02


Miazek, J. (2018). Rękopiśmienne pontyfikały przedtrydenckie. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(4), 132-145. https://doi.org/10.30439/WST.2018.4.8

Jan Miazek 
PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W WARSZAWIE COLLEGIUM JOANNEUM  Polska

Ks. prof. PWTW dr hab. Jan MIAZEK – profesor nauk teologicznych, liturgista, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego i były rektor tej uczelni. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego Świętego Anzelma w Rzymie, specjalizujący się w historii i teologii ksiąg liturgicznych. Był konsultorem Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego (1985-1995), członkiem Komisji II Synodu Plenarnego ds. Liturgii (od 1994 r. do końca jej istnienia) a także, jako rektor PWTW, konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2003-2006 brał udział w pracach Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.