45 LAT PRACYNAUKOWEJ

Krzysztof Pawlina


Papieski Wydział Teologiczy w Warszawie (Polska)Pobierz


Opublikowane
2018-02-05

Cited By / Share

Pawlina, K. . (2018). 45 LAT PRACYNAUKOWEJ. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 7–9. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.1

Autorzy

Krzysztof Pawlina 

Papieski Wydział Teologiczy w Warszawie Polska

Ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA – studia w zakresie teologii pastoralnej podjął na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (doktorat 1992, habilitacja 1997). W latach 1992–1993 pełnił funkcję notariusza Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, a w latach 1993–1996 był kapelanem Józefa kard. Glempa, prymasa Polski. W latach 1997–2010 pełnił funkcję rektora Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Obecnie rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Jest też dyrektorem Specjalizacji Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.Statystyki

Abstract views: 160
PDF downloads: 48


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.