Ocena dorobku naukowego, pracy dydaktycznej i działalności organizacyjnej ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego


Witczyk, H. (2018). Ocena dorobku naukowego, pracy dydaktycznej i działalności organizacyjnej ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 12-21. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.2

Henryk Witczyk 
Katolicki Lubelski Jana Pawła II Wydział Teologii  Polska

Ks. prof. dr hab. Henryk WITCZYK – prezbiter Diecezji Kieleckiej, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, założyciel i przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Najnowsze publikacje: Błogosławieństwo wiary: od posłuszeństwa Abrahama do wiary Piotra i Kościoła (Kielce 2015), Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki (Kielce 2015).


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.