Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjnaks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego


Kotecki, D. (2018). Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjnaks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 22-30. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.3

Dariusz Kotecki 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny, Katedra Biblistyki  Polska

Ks. prof. dr hab. Dariusz KOTECKI – teolog-biblista. W latach 1992-1996 odbył studia na Wydziale Biblijnym Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. W latach 1996-1999 kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W 2007 r. na Wydziale Teologicznym
UKSW otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy Św. Jana. Od 2012 r. dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 19 grudnia 2014 r. profesor nauk teologicznych.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.