Sylwetka naukowa ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego


Hałas, S. (2018). Sylwetka naukowa ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 32-35. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.4

Stanisław Hałas 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska

Ks. prof. dr hab. Stanisław HAŁAS SCJ – w latach 1976-1981 odbył studia specjalistyczne z egzegezy biblijnej na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Wykładowca na Wydziale Teologicznym UPJP II w Krakowie, w latach
2005-2009 prodziekan Wydziału Teologicznego, od 2012 r. dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych, od 2013 r. profesor. Autor licznych artykułów, monografii i referatów


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.