Mateuszowa Ewangelia cudów (Mt 8–9)– przekład alternatywny

Krzysztof Bardski


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny (Polska)

Abstrakt

In our article we propose a new translation of Matth. 8–9 into Polish. After discussing other Polish translations of the text (in the footnotes), we suggest alternative options that would intensify the expressivity of the narrative and stress the semantic aspects that have been neglected in former Polish translations but seem to be important in the context of the postmodern reception of the biblical text.


Słowa kluczowe:

Ewangelia Mateusza, Nowy Testament, cuda Jezusa, narracja, tłumaczenie, przekład

Bardski, K. (2015). Propozycja alternatywnego przekładu Kazania na Górze. Warszawskie Studia Teologiczne (1), 237–251.
  Google Scholar

Bardski, K. (2016). Przypowieści o Bożym miłosierdziu (Łk 15) – przekład alternatywny i perspektywy interpretacji symbolicznej. Warszawskie Studia Teologiczne (1), 118–132.
  Google Scholar

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.Biblia Warszawska. (1996). Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez
  Google Scholar

Komisję Przekładu Pisma Świętego. Warszawa. Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Przekład Ewangeliczny. (2016). Poznań: Ewangeliczny Instytut Biblijny.
  Google Scholar

Brandstaetter, R. (2009). Księgi Nowego Przymierza. Przekłady biblijne z języka greckiego. W: tenże, Dzieła Zebrane. Kraków.
  Google Scholar

Czajkowski, M., Anchimiuk, J. J., Kwiecień, M., Turnau, J. (tłum.). (2012). Nowy Testament. Ekumeniczny Przekład Przyjaciół. Warszawa.
  Google Scholar

Kowalski, S. (tłum.). (1957). Pismo Święte Nowego Testamantu. Warszawa. Nestle, E.i E., Aland, B. i K., Karavidopulos, J., Martini, C. M., Metzger, B. M. (red.). (1998). Novum Testamentum Graece. Wyd. 27. Stuttgart.
  Google Scholar

Nowy Testament. Nowy przekład z języka greckiego na współczesny język polski. Współczesny Przekład. (1991).Warszawa.
  Google Scholar

Paciorek, A. (2004). Ewangelia według św. Mateusza. Nowy Komentarz Biblijny 1. T. 1–2. Częstochowa.
  Google Scholar

Peter, M., Wolniewicz, M. (red.). (1987). Pismo Święte Starego i Nowego Testamantu w przekłądzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami. Biblia Poznańska. Poznań.
  Google Scholar

Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład Ekumeniczny na Trzecie Tysiąclecie. (2001). Warszawa.
  Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamantu w przekładzie z języków oryginalnych. Biblia Tysiąclecia. (2000). Opr. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów Tynieckich. Wyd. 5. Poznań.
  Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamantu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Biblia Paulistów. (2008). Opr. zespół biblistów polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Częstochowa.
  Google Scholar

Popowski, R., Wojciechowski, M. (tłum.). (1993). Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. Warszawa.
  Google Scholar

Popowski, R. (tłum. i oprac.). (2000). Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. Warszawa.
  Google Scholar

Romaniuk, K. (tłum. i oprac.). (1997). Pismo Święte Starego i Nowego Testamantu. Biblia Warszawsko-Praska. Warszawa.
  Google Scholar

Stern, D. H. (2004). Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu. Tłum. A. Czwojdrak. Warszawa.
  Google Scholar

Witwicki, W. (tłum. i oprac.). (1958). Dobra Nowina według Mateusza i Marka. Warszawa.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-02-05

Cited By / Share

Bardski, K. . (2018). Mateuszowa Ewangelia cudów (Mt 8–9)– przekład alternatywny. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 60–77. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.6

Autorzy

Krzysztof Bardski 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny Polska

Ks. prof. dr hab. Krzysztof BARDSKI – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, wykładowca na UKSW i PWTW, doktor nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, tłumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej i Biblii Edycji
św. Pawła, autor książek o tematyce biblijnej i patrystycznej oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnych. Specjalizuje się w zakresie hermeneutyki i filologii biblijnej, historii interpretacji Biblii w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej.Statystyki

Abstract views: 181
PDF downloads: 58


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.