Mędrzec – ideał dla wybranych? Tożsamość mędrca w Księdze Syracha

Jolanta Judyta Pudełko


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum (Polska)

Abstrakt

To be a scribe and a sage was an ideal for men of Israel who desired to approach God and participate in his wisdom. Was it possible for everybody? The article presents, in a synthetic way, the identity of the sage as described in the Book of Sirach. The calling of the sage implies a long and hard process of formation and growth, which continues until the end of his life. This calling, while requiring preparation and effort, must not be reduced to one of many – perhaps a bit more prestigious – professions and jobs. In his Book, Sirach shares with the reader his personal experience of acquiring wisdom and “becoming” a sage. He points at hard beginnings, at enjoyment of the fruit of his efforts, and finally at the necessity for sharing his acquired and received wisdom. It is only after the sage shares his wisdom with his disciples that he achieves the fullness of his identity. He then becomes a spiritual father of his disciples, sharing his wisdom as well as his own life and experience of God.


Słowa kluczowe:

Księga Syracha, mężczyzna, mędrzec, mądrość, poszukiwanie mądrości

Bardski, K. (2012). Duchowa wędrówka mędrca: od pragnienia mądrości do uwielbienia Boga. Tekst i struktura literacka Syr 14,20–15,10. W: R. Bartnicki (red.) Studia z biblistyki. T. VIII (s. 9–24). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
  Google Scholar

Beentjes, P.C. (2001). Scripture and Scribe: Ben Sira 38;34c-39:11. W: K.A. Deurloo (red.), Unless Some One Guide Me....(s. 273–280). Maastricht: Utigeverij Shaker Publishing.
  Google Scholar

Beentjes, P.C. (2006). Prophets and Prophecy in the Book of Ben Sira. W: M.H. Floyd (red.), Prophets, Prophecy, and Prophetic Texts in Second Temple Judaism (s. 135–150). London: T & T Clark 2006.
  Google Scholar

Begg, C. (1988). Ben Sira’s Non-mention of Ezra. BN (42), 14–18.
  Google Scholar

Brzegowy, T. (2007). Ideał uczonego na podstawie Księgi Syracha. Studia Nauk Teologicznych (2), 363–379.
  Google Scholar

Gammie, J.G. (1990). The Sage in Sirach. W: The Sage in Israel and the Ancient Near East. (s. 355–372). Winona Lake: Eisenbrauns.
  Google Scholar

Höffken, P. (1975). Warum schwieg Jesus Sirach über Esra?. ZAW (87), 184–202.
  Google Scholar

Lichtheim, M. (1976). Ancient Egyptian Literature. The New Kingdom. T. 2. Berkeley: University of California Press.
  Google Scholar

Oesterley, W.O.E. (1912). The Wisdom of Jesus the Son of Sirach or Ecclesiasticus. Revised Version with introduction and notes. Cambridge: Cambridge University Press.
  Google Scholar

Perdue, L.G. (2005). Ben Sira and the Prophets. W: J. Corley (red.), Intertextual Studies in Ben Sira and Tobit (s. 132–154). Washington: Catholic Biblical Association of America.
  Google Scholar

Piwowar, A. (2011). Dlaczego Syrach pominął Ezdrasza w Pochwale Ojców (Syr 44–50)?. BibAn, 1 (1), 103–129.
  Google Scholar

Piwowar, A. (2014). Dwie drogi prowadzące do odnalezienia mądrości według Syracha. Analiza egzegetyczno-teologiczna Syr 51,13-30. BibAn, 4 (1), 57–96.
  Google Scholar

Piwowar, A. (2015). Zdobycie mądrości według Syracha (Syr 6,18-37). Cz. I: Przyjęcie wychowania prowadzi do osiągnięcia mądrości (Syr 6,18-22). BibAn, 5 (1), 11-135.
  Google Scholar

Piwowar, A. (2016a). Zdobycie mądrości według Syracha (Syr 6,18-37). Cz. III: Środki konieczne do zdobycia mądrości (6,32-37). BibAn, 6 (1), 73–105.
  Google Scholar

Piwowar, A. (2016b). Mędrzec – ideał człowieka poszukującego mądrości (Syr 14,20–15,10). Cz. I: Działanie mędrca (Syr 14,20-27). BibAn, 6 (2), 183–225.
  Google Scholar

Piwowar, A. (2016c). Mędrzec – ideał człowieka poszukującego mądrości (Syr 14,20–15,10). Cz. II: Działanie mądrości i przestroga skierowana do grzesznika (Syr 15,1-10). BibAn, 6 (3), 357–417.
  Google Scholar

Piwowar, A. (2016d). Uczony w Piśmie – ideał człowieka poszukującego mądrości (Syr 38,24; 39,1-11). BibAn, 6 (4), 527–600.
  Google Scholar

Pudełko, J. (2015). Pochodzenie Samarytan z ich obraz w Syr 50,25-26. WST, 28 (1), 168–187.
  Google Scholar

Skehan, P.W., Di Lella, A.A. (1987). The Wisdom of Ben Sira. AB 39. New York: Doubleday.
  Google Scholar

Snaith, J.G. (1974). Ecclesiasticus. Or the Wisdom of Jesus, Son of Sirach. The Cambridge Bible Commentary on The New English Bible, Cambridge: Cambridge University Press.
  Google Scholar

Wright III, B.G. (2006). From Generation to Generation: The Sage as Father in Early Jewish Literature. W: C. Hempel (red.), Biblical Traditions in Transmission (s. 309–332). Leiden: Brill.
  Google Scholar

Wright III, B.G. (2008). Ben Sira on the Sage as Exemplar. W: B.G. Wright (red.), Praise Israel for wisdom and instruction. Essays on Ben Sira and Wisdom, the Letter of Aristeas and the Septuagint (s. 165–182). Leiden–Boston: Brill.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-03-05

Cited By / Share

Pudełko, J. J. (2018). Mędrzec – ideał dla wybranych? Tożsamość mędrca w Księdze Syracha. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 94–106. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.8

Autorzy

Jolanta Judyta Pudełko 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum Polska

S. dr Jolanta Judyta PUDEŁKO PDDM – członkini Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2006). W latach 2007-2010 studiowała w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie uzyskała licencjat z nauk biblijnych i archeologii.
Autorka książki: Wierny przyjaciel lekarstwem życia (Syr 6,16). Koncepcja przyjaźni w Księdze Syracydesa (RSB 28, Warszawa 2007) oraz kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularnym. Wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Jest również zaangażowana w duszpasterstwo biblijne i popularyzowanie Lectio divina. Członkini zwyczajna Stowarzyszenia Biblistów Polskich i przewodnik grup pielgrzymkowych w Ziemi Świętej.Statystyki

Abstract views: 209
PDF downloads: 59


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.