Piotr Feliga, „Hermeneutyka teologii w świetle «Prawdy i metody» Hansa-Georga Gadamera”

Tomasz Stępień


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum (Polska)Pobierz


Opublikowane
2018-03-05

Cited By / Share

Stępień, T. . (2018). Piotr Feliga, „Hermeneutyka teologii w świetle «Prawdy i metody» Hansa-Georga Gadamera”. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 192–199. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.14

Autorzy

Tomasz Stępień 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum Polska

ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz STĘPIEŃ – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, doktor habilitowany filozofii, profesor UKSW w Warszawie. Historyk filozofii, kierownik katedry Filozofii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Zajmuje się badaniami dotyczącymi wzajemnych relacji filozofii i teologii, filozofią późnej starożytności, angelologią i antropologią filozoficzną. Opublikował m. in.: Jednia i egzystencja. Filozoficzne aspekty Traktatów teologicznych o Trójcy Świętej Mariusza Wiktoryna (Warszawa 1998), Pseudo-Dionizy Areopagita Chrześcijanin i platonik. Polemiczne aspekty pism „Corpus Dionysiacum” w kontekście mowy św. Pawła na Areopagu (Dz 17, 22-31) (Warszawa 2010), Wprowadzenie do antropologii filozoficznej św. Tomasza z Akwinu (Warszawa 2013), Doktor Anielski o Aniołach (Warszawa 2014).Statystyki

Abstract views: 142
PDF downloads: 42


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.