Denys Turner, „Tomasz z Akwinu. Portret”


Raczyński-Rożek, T. M. (2018). Denys Turner, „Tomasz z Akwinu. Portret”. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(1), 200-207. https://doi.org/10.30439/WST.2018.1.16

Tomasz Maciej Raczyński-Rożek 
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum  Polska

Ks. dr Maciej RACZYŃSKI-ROŻEK – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, teolog, wykładowca. Uzyskał stopień doktora na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Obecnie pracuje na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela oraz wykłada w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Diecezjalnym w Warszawie.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.