Niepokalane Poczęcie Maryi a miłosierdzie Boże

Józef Warzeszak


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2301-817X

Abstrakt

The purpose of the article is to demonstrate that there is a mutual relationship between the Immaculate Conception of Mary and Divine Mercy. The author asserts that the act of creating Mary free from original sin was God’s act of mercy in the context of her calling to participate in the work of redemption, in keeping her constantly free from personal sins. In addition, Mary’s sanctity is a gift of Divine
Mercy for sinners who can have recourse to her. God also showed his mercy by giving Mary to people in order to protect them against Satan’s attacks, as Satan never had power over her.


Słowa kluczowe:

Niepokalane Poczęcie, miłosierdzie Boże, Matka miłosierdzia

Benedykt XVI. (2010). Przemówienie na spotkaniu z organizacjami duszpasterstwa socjalnego w Fatimie, 13 maja.
  Google Scholar

Bolewski, J. (1998). Początek w Bogu. Jedność dziewiczego i niepokalanego poczęcia. Kraków: WAM.
  Google Scholar

Bolewski, J. (2004). Nowe prawo niepokalanego poczęcia. W: J. Kumala (red.), Tota Pulchra es Maria, Materiały z ogólnopolskiego sympozjum mariologicznego z okazji 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej, Licheń, 17-20 maja 2004 r. Licheń.
  Google Scholar

Eadmer. Tractatus de conceptione Beatae Mariae Virginis, 1-2. PL 159.
  Google Scholar

Jaklewicz, T. (2017). Objawienia w Gietrzwałdzie. Gość Niedzielny (36).
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1999). Maryja. Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków–Ząbki.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2000). Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej, 13.05.2000. L’Osservarore Romano (7–8).
  Google Scholar

Karwacki, R. (2010). Soteriologia. W: K. Góźdź, K. Guzowski (red.), Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia (s. 117–133). Lublin.
  Google Scholar

Kondor, L. (red.). (1978). Siostra Łucja mówi o Fatimie (Pisma Siostry Łucji). Fatima.
  Google Scholar

Królikowski, J. (2010). Protologia. W: K. Góźdź, K. Guzowski (red.), Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia (s. 79–87). Lublin.
  Google Scholar

Marianische Meditationen. (1975). Institutum Marianum: Regensburg.
  Google Scholar

Pius XII. (1959). Encyklika Fulgens corona. AAS 45.
  Google Scholar

Scheffczyk, L. (2004). Maryja, Matka i Towarzyszka. Podręcznik mariologii. Kraków.
  Google Scholar

Św. Augustyn. De natura et gratia, 36. PL 44.
  Google Scholar

Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologica (STh) I.
  Google Scholar

Św. Wawrzyniec z Brindisi. (1954). Kazanie o Niepokalanym Poczęciu. W: B. Schneyer (red.), Mariale. Würzburg.
  Google Scholar

Święcicka, A. (2017). Objawienia gietrzwałdzkie a współczesne objawienia maryjne. Kraków.
  Google Scholar

Warzeszak, J. (2010). Miłosierdzie Boże jako przymiot absolutny Boga. W: K. Góźdź,
  Google Scholar

K. Guzowski (red.), Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia (s. 35–66). Lublin.
  Google Scholar

Warchoł, P. (2004). Miłosierdzie w zbawieniu Maryi według nauczania Jana Pawła II. Salvatoris Mater (3), 229–247.
  Google Scholar

Warchoł, P. (2016). Fatima. Znak Bożego miłosierdzia dla świata. Salvatoris Mater (1–4), 152–167.
  Google Scholar

Weimer, A. (1979). Worte über Maria. Sankt Augustin.
  Google Scholar

Życiński, W. (2010). Mariologia. W: K. Góźdź, K. Guzowski (red.), Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia. Lublin.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-05

Cited By / Share

Warzeszak, . J. . (2019). Niepokalane Poczęcie Maryi a miłosierdzie Boże. Warszawskie Studia Teologiczne, 32(3), 70–96. https://doi.org/10.30439/WST.2019.3.5

Autorzy

Józef Warzeszak 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum Polska
https://orcid.org/0000-0002-2301-817X

Ks. prof. dr hab. Józef WARZESZAK – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, wykładowca teologii dogmatycznej w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.Statystyki

Abstract views: 170
PDF downloads: 71


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.