Pojęcie „talent” w wybranych wypowiedziachwspółczesnego Kościoła

Grzegorz Grochowski


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-1862-042X

Abstrakt

Since the dawn of time people have been searching for an answer to the question of what is the source of individual differences between people and their diverse ability to meet challenges of broadly understood development. For a long time, the concept of talent, derived from the popular Gospel parable, has been associated with the issue of human aptitude (Matt. 25: 14-30). The purpose of this article was to investigate the meaning of the word talent and the contexts for its use in contemporary teaching of the Roman Catholic Church. Two basic understandings of the word were analyzed - spiritual and colloquial. Then, the article investigates the areas in which Christians were multiplying their talents: the Church, social and political life, culture, work and economic activity, science and technology, education, family and upbringing. The article examines the attitude a Christian should take towards his own talent and what obstacles he must overcome to improve his abilities. As a result of the analysis, theological and pastoral thesis were stated and some possible applications of the concept of talent in the area of Christian pedagogy, catechism and the broadly understood ministry of the word in the Church were indicated.Andrukowicz, W. (2012). By dziecko było geniuszem. Wprowadzenie do edukacji komplementarnej. Kraków.
  Google Scholar

Bańko, M. (red.). (2003). Wielki słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2007). Orędzie na XXII Światowy Dzień Młodzieży 2007 r. Pobtane z: https://ekai.pl/dokumenty/oredzie-na-swiatowy-dzien-mlodziezy-1990/
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2009a). Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” (16.11.2008). L’OssRom (Pl) (1), s. 54.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2009b). Przemówienie podczas spotkania z wolontariuszami w Wiedniu (9.09.2007). W: tenże, Myśli na każdy dzień. Poznań.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2010). Przemówienie podczas spotkania z artystami (21.11.2009). L’OssRom (Pl) (320), s. 29.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2012). Orędzie na XXVII Światowy Dzień Młodzieży. L’OssRom (Pl) (5), s. 9–13.
  Google Scholar

Benedykt XVI. (2013). Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 2013 r. L’OssRom (Pl) (1).
  Google Scholar

Bralczyk, J. (red.). (2005). Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. Warszawa.
  Google Scholar

Brückner, A. (1985). Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa.
  Google Scholar

Długosz-Kurczabowa, K. (2008). Talent. W: Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego. Warszawa.
  Google Scholar

Dunaj, B. (red.). (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa.
  Google Scholar

Franciszek. (2003). Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. Kraków.
  Google Scholar

Franciszek. (2014). Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” (16.11.2014). L’OssRom (Pl) (12), s. 52.
  Google Scholar

Franciszek. (2017a). Homilia podczas Mszy św. z okazji I Światowego Dnia Ubogich (19.11.2017). L’OssRom (Pl) (12), s. 15.
  Google Scholar

Franciszek. (2017b). Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” (19.11.2017). L’OssRom (Pl) (12), s. 26.
  Google Scholar

Franciszek. (2019). Posynodalna adhortacja apostolska „Christus vivit” do młodych i całego Ludu Bożego. Pobrane z: http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-Francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html.
  Google Scholar

Godyń, J. (1995). Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego. Kraków–Warszawa.
  Google Scholar

Grochowski, G. (2008a). Posłannictwo świeckich w ewangelizacji świata. T. I: Laikat z misją. Gdańsk–Sandomierz.
  Google Scholar

Grochowski, G. (2008b). Posłannictwo świeckich w ewangelizacji świata. T. II: Misja laikatu. Gdańsk–Sandomierz .
  Google Scholar

Grzegorz Wielki. (1969). Homilie na Ewangelie, Warszawa.
  Google Scholar

Hieronim ze Strydonu. (2008). Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza. Kraków.
  Google Scholar

Hilary z Poitiers. (2002). Komentarz do Ewangelii św. Mateusza. Warszawa.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1985). Przemówienie do studentów Wybrzeża Kości Słoniowej (11.05.1980). W: tenże, Nauczanie papieskie. T. 3. Cz. 1. Poznań–Warszawa.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1988). Adhortacja apostolska „Christifideles laici” o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II. Poznań.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1995). Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic oraz do wszystkich wiernych o kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000. L’OssRom (Pl) (10), s. 20–21.
  Google Scholar

Jan Paweł II (1996). Orędzie do młodzieży całego świata z okazji XI Światowego Dnia Młodzieży 1996 r. Pobrane z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/40warszawa_08061991.html.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1997a). Encyklika Centesimus annus. W: tenże, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1997b). Encyklika Solicitudo rei socialis z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio. W: tenże, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1997c). List do rodzin Gratissimam sane z okazji Roku Rodziny. W: tenże, Listy pasterskie Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1997d). List apostolski Mulieris dignitatem z okazji roku maryjnego o godności i powołaniu kobiety. W: tenże, Listy pasterskie Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1997e). List do kobiet. W: tenże, Listy pasterskie Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1997f). Przemówienie do świata kultury zgromadzonych w Teatrze Narodowym (Warszawa, 8.06.1991). W: tenże, Pielgrzymki do ojczyzny. Kraków.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1997g). Encyklika Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. W: tenże, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (1998). Przekroczyć próg nadziei. Lublin.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2000). Homilia wygłoszona w Castel Gandolfo do uczestników VII Międzynarodowego Forum Młodzieży. Pobrane z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/mlodziez_17082000.html.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2003). Orędzie na Wielki Post 2003 r. Pobrane z: https://papiez.wiara.pl/doc/378758.Wiecej-szczescia-jest-w-dawaniu.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2004a). Przemówienie do młodzieży Rzymu i regionu Lacjum (01.04.2004). L’OssRom (Pl) (5), s. 34.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2004b). Orędzie na XIX Światowy Dzień Młodzieży 2004 r. L’OssRom (Pl) (4), s. 14.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2004c) Audiencja papieska dla pielgrzymów z Fundacji Centrum Twórczości Narodowej (25.01. 2004.). Pobrane z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/fundacja_ctn_25012004.html.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2004d). Wstańcie, chodźmy. Kraków.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2005). List apostolski do artystów. Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych „epifanii” Piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej, Wrocław.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2006a). List apostolski Parati semper do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. W: tenże, Dzieła zebrane. T. 3. Kraków.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2006b). Przemówienie pożegnalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży (15.08.1991). W: tenże, Dzieła zebrane. T. 9. Kraków.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2006c). Orędzie na V Światowy Dzień Młodzieży 1990 r. W: tenże, Dzieła zebrane. T. 4. Kraków.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2006d). Przemówienie do młodzieży w „Kiel Center”. St. Luis (26.01.1999). W: tenże, Dzieła zebrane. T. 12. Kraków.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2006e). List apostolski Novo millenio ineunte do biskupów, duchowieństwa i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu roku 2000. W: tenże, Dzieła zebrane. T. 3. Kraków.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2006f). Spotkanie z młodzieżą przed greckokatolicką świątynią Narodzenia
  Google Scholar

Matki Bożej we Lwowie (26.06.2001). W: tenże, Dzieła zebrane. T. 11. Kraków.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2006g). Przemówienie do przedstawicieli świata nauki w Lublinie (9.06.1987). W: tenże, Dzieła zebrane. T. 9. Kraków.
  Google Scholar

Jan Paweł II. (2006h). Orędzie na XIX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu – 1985 r. Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży. W: tenże, Dzieła zebrane. T. 4. Kraków.
  Google Scholar

Jan Paweł II/ (2006i). Orędzie na XXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu – 1992 r. Niech Bóg obdarzy mocą i wsparciem katolików działających w świecie środków społecznego przekazu! W: tenże, Dzieła zebrane. T. 4. Kraków.
  Google Scholar

Karwowski, M. (2005). Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność. Kraków.
  Google Scholar

Katechizm Kościoła Katolickiego. (1994). Poznań. (KKK).
  Google Scholar

Kerr, B. (red.). (2009). Encyclopedia of giftedness, creativity and talent. Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington DC.
DOI: https://doi.org/10.4135/9781412971959   Google Scholar

Leon XIII. (1879). Encyklika „Aeterni patris” o filozofii chrześcijańskiej. Pobrane z: https://gloria.tv/article/vTvVAaAQasuF4dpY8cK1rXQ8F.
  Google Scholar

Leon XIII. (1987). Encyklika o kwestii robotniczej Rerum novarum. W: M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Rzym–Lublin.
  Google Scholar

Majewski, M. (1995a). Pedagogiczno-dydaktyczne wartości katechezy integralnej. Kraków.
  Google Scholar

Majewski, M. (1995b). Tożsamość katechezy integralnej. Kraków.
  Google Scholar

Majewski, M. (1997). Aktualne wyzwania katechetyczne. Kraków.
  Google Scholar

Majewski, M. (1998). Metodologia katechetyki w teorii i praktyce. Kraków.
  Google Scholar

Nęcka, E. (2012). Psychologia twórczości. Sopot.
  Google Scholar

Orygenes. (2002). Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza. Cz. II. Kraków.
  Google Scholar

Ożóg, T. (2014). Talent. W: Gigilewicz, E. (red.), Encyklopedia Katolicka. T. XIX. Lublin.
  Google Scholar

Paciorek, A. (2008). Ewangelia według św. Mateusza rozdziały 14–28. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. T. 1. Cz. 2, Częstochowa.
  Google Scholar

Paciorek, A. (2013). Przypowieści Jezusa. Częstochowa.
  Google Scholar

Papieska Rada Iustitia et Pax. (2005). Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Kielce.
  Google Scholar

Paweł VI. (1964). Encyklika „Ecclesiam suam” o drogach, którymi Kościół katolicki powinien kroczyć w dobie obecnej przy pełnieniu swojej misji. Pobrane z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/ecclesiam_suam_06081964.html
  Google Scholar

Paweł VI. (1967). Encyklika o popieraniu rozwoju ludów Populorum progressio, ZNAK (6), s. 743.
  Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Biblia Tysiąclecia. (2002).Poznań. (BT).
  Google Scholar

Piszczek, Z. (red.). (1990). Mała encyklopedia kultury antycznej. Warszawa.
  Google Scholar

Pius XI. (1937). Encyklika „ Nos es muy conocida” o sytuacji religijnej w Meksyku. Pobrane z: http://rodzinakatolicka.pl/pius-xi-nos-es-muy-conocida-o-sytuacji-religijnej-w-meksyku/
  Google Scholar

Pius XII. (1957). Encyklika o filmie, radiu i telewizji „Miranda prorsus”. Watykan. Popek, S. (1996). Zdolności i uzdolnienia jako osobowościowe właściwości człowieka. Lublin.
  Google Scholar

Popławski, E. (2007). Z historii słowa „talent” w języku polskim. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN. T. LII. Łódź.
  Google Scholar

Przygoda, W. (2009). Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej. Teologia Praktyczna, 10, s. 31–43.
DOI: https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.03   Google Scholar

Ratzinger, J. (2002). Duch liturgii. Poznań.
  Google Scholar

Ratzinger, J. (2005a). W drodze do Jezusa Chrystusa. Kraków.
  Google Scholar

Ratzinger, J. (2005b). Wiara i życie w naszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald. Kraków.
  Google Scholar

Robinson, K. (2012). Uchwycić żywioł. O tym jak znalezienie pasji zmienia wszystko. Kraków.
  Google Scholar

Sękowski, A., Klinkosz, W. (red.) (2010). Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii. Lublin.
  Google Scholar

Sobór Watykański II. (1968a). Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. W: S. Jaworski, L. Krawczyk (red.), Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań.
  Google Scholar

Sobór Watykański II. (1968b). Dekret o apostolstwie świeckich. W: S. Jaworski,
  Google Scholar

L. Krawczyk (red.), Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań.
  Google Scholar

Sołowiej, J. (1997). Psychologia twórczości. Gdańsk.
  Google Scholar

Strelau, J. (2015). Różnice indywidualne. Historia, determinanty, zastosowania. Warszawa.
  Google Scholar

Szmidt, K. (2013). Pedagogika twórczości. Sopot.
  Google Scholar

Szmidt, K., Modrzejewska-Śmigulska, M. (red.). (2013). Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej. Łódź. Szymczak, M. (red.). (1994). Słownik języka polskiego. T. III. Warszawa.
  Google Scholar

XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. (2018). Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania. Dokument końcowy. Pobrane z: http://www.synod.va/content/dam/synod2018/documenti/DOKUMENT_KONCOWY_SYNODU.pdf.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-05

Cited By / Share

Grochowski, G. . (2019). Pojęcie „talent” w wybranych wypowiedziachwspółczesnego Kościoła. Warszawskie Studia Teologiczne, 32(3), 118–141. https://doi.org/10.30439/WST.2019.3.7

Autorzy

Grzegorz Grochowski 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum Polska
https://orcid.org/0000-0003-1862-042X

Dr hab. Grzegorz GROCHOWSKI – wykładowca katechetyki w Papiesk Wydziale Teologicznym Collegium Joanneum w Warszawie. Jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 100 publikacji drukowanych, audiobooków oraz filmów dokumentalnych o charakterze naukowym, popularyzatorskim i edukacyjnym. Współpracuje jako trener, konsultant i wykładowca z europejską inicjatywą Tato.net, której celem jest wspieranie rozwoju kompetencji ojcowskich. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla nauczycieli, rodziców i młodzieży.Statystyki

Abstract views: 179
PDF downloads: 55


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.