Consummatio gloriae – zapomniany Tomaszowy motywwcielenia Chrystusa w świetle ST II-II, q.2, a.7

Piotr Świerczyński


Papieski Wydział Teologiczny w WarszawieCollegium Joanneum (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2297-5402

Abstrakt

St. Thomas Aquinas wrote in ST II-II, q.2, a.7., that the first man could get know about Incarnation of Christ in future. The way of knowing of that is experience of marriage, witch is described by St. Poul as „great mystery”, „concerning Christ and the church” (Eph 5). In Thomas’s Commentary on St. Paul’s Epistle to the Ephesians we can read, that this link between husband-wife relation and Christchurch
relation was known for the first man by supernatural knowledge. Before Summa Thomas wrote that the first man could have unclear knowledge about Incarnation: if man strays, God will want repair it, because it is result of his mercy (Commentary on the Sentences Book) or providence (De Veritate). In ST this clear knowledge is only about this aspect of Incarnation mystery, with is linked with Consummatio gratiae; the first man didn’t know about passion and death of Christ, because he couldn’t know about his own sin in future: their reason. Consumaatio gratiae means the full unite man with God in the end of the world and it’s coresponding with sexual intercourse in marriage. This motive for the Incarnation is not linked with men’s sin. It is in opposition to the view from ST III, q.1, a.3, corp., where St. Thomas wrote that if man had not sinned, the God would not have become incarnate, because everywhere in Sacred Scripture the sin of the first man is assigned as the reason for the Incarnation.


Słowa kluczowe:

Św. Tomasz, motyw wcielenia, teologia małżeństwa, pierwszy człowiek, consummatio gloriae

Brady, I. (1966). Peter Manducator and the Oral Teachings of Peter Lombard. Antonianum (41), 454–490.
  Google Scholar

Dąbrowski, W. (1994). Chrystologia św. Tomasza z Akwinu w świetle jego odpowiedzi na pytanie o motywy wcielenia. Studia Theologica Varsaviensia 32 (2), 237–264.
  Google Scholar

Emery, G. (2014). Teologia trynitarna świętego Tomasza z Akwinu. Tłum. M. Romanek. Kraków: Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii.
  Google Scholar

Grabbmann, M. (1933). Wstęp do Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu, Lwów: Wydawnictwo OO. Dominikanów.
  Google Scholar

Lombard, P. (2015). Cztery księgi sentencji. Tłum. J. Wojtkowski. Olsztyn.
  Google Scholar

Müller, G. L. (2015). Dogmatyka Katolicka. Tłum. W. Szymona. Kraków: WAM.
  Google Scholar

Paluch, M. (2006). Traktat o zbawieniu. W: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 3 (s. 233–502). Kraków: Więź.
  Google Scholar

Seckler, M. (2015). Zbawienie w historii. Teologia historii w nauce świętego Tomasza z Akwinu. Tłum. W. Szymona. Kraków: Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii.
  Google Scholar

Shanley, B. (2017). Tradycja tomistyczna. Tłum. R. Mordarski. Kraków–Poznań– Warszawa: Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii–W drodze–Instytut Tomistyczny.
  Google Scholar

Strzelczyk, G. (2006). Traktat o Jezusie Chrystusie. W: red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red), Dogmatyka, t. 1 (s. 235–478). Kraków: Więź.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (1888). Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita, t. 4: Pars Prima Summae theologiae a quaestione I ad quaestionem XLIX. Rzym: S.C. de Propaganda Fide.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (1889). Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita, t. 5: Pars Prima Summae theologiae a quaestione L ad quaestionem CXIX. Rzym: S.C. de Propaganda Fide.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (1892). Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita, t. 7: Prima Secundae Summae theologiae a quaestione LXXI ad quaestionem CXIV. Rzym: S.C. de Propaganda Fide.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (1895). Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita, t. 8: Secunda Secundae Summae theologiae a quaestione I ad quaestionem LVI. Rzym: S.C. de Propaganda Fide.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (1903). Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita, t. 11: Tertia Pars Summae theologiae a quaestione I ad quaestionem LIX. Rzym: S.C. de Propaganda Fide.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (1906). Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita, t. 12: Tertia Pars Summae theologiae a quaestione LX ad quaestionem XC... cum... Supplemento eiusdem Tertiae Partis. Rzym: S.C. de Propaganda Fide.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (1929). Super Sententiis Magistri Petri Lombardi, t. 1. Paryż: P. Lethielleux.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (1933). Super Sententiis Magistri Petri Lombardi, t. 3. Paryż: P. Lethielleux.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (1947). Super Sententiis Magistri Petri Lombardi, t. 4. Paryż: P. Lethielleux.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (1951). S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Super Evangelium S. Matthaei lectura. Turyn–Rzym: Marietti.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (1953). Super Epistolam ad Ephesios lectura. W: Tomasz z Akwinu, S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Super Epistolas S. Pauli lectura, Turyn – Rzym: Marietti.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (1961). S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Liber de Veritate Catholicae Fidei contra errores Infidelium seu Summa contra Gentiles. Turyn– Rzym: Marietti.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (1966). Suma Teologiczna. T. 15. Wiara i nadzieja (2-2, qu. 1-22). Tłum. P. Bełch. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (1972). Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. edita, t. 22, 1, 2: Quaestiones disputatae de veritate. Qq. 8–20. Rzym: Editori di San Tommaso.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (1996). Kwestie dysputowane o prawdzie. Tłum. A. Aduszkiewicz, L. Kuczyński, J. Ruszczyński. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (2009). Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej.
  Google Scholar

Tłum. Z. Włodek, W. Zega. Poznań: W drodze.
  Google Scholar

Tomasz z Akwinu. (2017). Wykład Listu do Efezjan. Super Eistolam B. Pauli ad Ephesios lectura. Tłum. J. Marszałek, P. Roszak, A. Kubanowski. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Google Scholar

Torrell, J.-P. (2008). Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło. Tłum. A. Kuryś. Warszawa–Kęty: Instytut Tomistyczny–Wydawnictwo Marek Derewiecki.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-03-05

Cited By / Share

Świerczyński, P. . (2019). Consummatio gloriae – zapomniany Tomaszowy motywwcielenia Chrystusa w świetle ST II-II, q.2, a.7. Warszawskie Studia Teologiczne, 32(2), 6–29. https://doi.org/10.30439/WST.2019.2.1

Autorzy

Piotr Świerczyński 

Papieski Wydział Teologiczny w WarszawieCollegium Joanneum Polska
https://orcid.org/0000-0002-2297-5402


Statystyki

Abstract views: 216
PDF downloads: 64


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.