Piękna Brama (ὡραία πύλη) w Dziejach Apostolskich.Historyczność i aspekty teologiczne

Leszek Rasztawicki


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-5140-0819

Abstrakt

The name „Beautiful Gate” appears only twice in the Holy Scripture (Acts 3: 2. 10). There is no evidence in other extra-biblical sources. Neither Jewish historian Josephus Flavius, Mishna and other ancient texts and sources do not mention the gate, which was called “beautiful”. Considering this very rare occurrence of using such name rise many questions. Did such a gate exist? Does Luke use the expression in special narrative and theological purpose? In this article we would like to discuss historicity and archeological proof of the “gate” and find out some narrative and theological aspects.


Słowa kluczowe:

Dzieje Apostolskie, Piękna Brama, Świątynia, Jerozolima, eschatologia Łukaszowa, uzdrowienie chromego

Bahat, D. (1999). Atlas biblijnej Jerozolimy. Warszawa: Vocatio.
  Google Scholar

Balz, H. R., Schneider, G. (1990). Exegetical dictionary of the New Testament. Grand Rapids MI: Eerdmans.
  Google Scholar

Barclay, J. T. (1858). The City of the Great King: Jerusalem as it was, as it is and as it is to be. London.
  Google Scholar

Bauer, W. (2000). A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian. Wyd. 3. University of Chicago Press.
  Google Scholar

Ben-Dov, M. (1982). In the Shadow of the Temple: The Discovery of Ancient Jerusalem. Jerusalem.
  Google Scholar

Conzelmann, H. (1987). Acts of the Apostles: A commentary on the Acts of the Apostles. Philadelphia: Fortress Press.
  Google Scholar

Danker, F. W. (2009). The Concise Greek-English Lexicon of the New Testament. University of Chicago Press.
  Google Scholar

Finegan, J. (2014). The Archeology of the New Testament: The Life of Jesus and the Beginning of the Early Church. Princeton University Press.
  Google Scholar

Fitzmyer, J. A. (2008). The Acts of the Apostles: A new translation with introduction and commentary. W: Anchor Bible Commentary. T. 31. New Haven–London: Yale University Press.
  Google Scholar

Friberg, B. Mille, N. F. (2006). The Analytical Lexicon of the Greek New Testament. Trafford Publishing.
  Google Scholar

Holladay, C. R. (2016). Acts. A Commentary. Louisville KY: Westminster John Knox Press.
  Google Scholar

Hamm, D. (1986). Acts 3,1-10. The Healing of the Temple Beggar as Lucan Theology. Biblica 67 (3), 305-319.
  Google Scholar

Jeremias, J. (1964). θύρα. W: G. Kittel, G. Friedrich, G. W. Bromiley (red.), Teological Dictionary of the New Testament. Grand Rapids MI: Eerdmans Publishing Company.
  Google Scholar

Johnson, L. T. (1992). The Acts of the Apostles. T. 5. Collegeville MN: The Liturgical Press.
  Google Scholar

Kelley, J. L. (2016). Gates of Jerusalem. W: J. D. Barry (red.), The Lexham Bible Dictionary. Bellingham WA: Lexham Press.
  Google Scholar

Kopp, C. (1963). The Holy Place of the Gospels. New York: Herder and Herder.
  Google Scholar

Liddell, H. G., Scott, R. (1935). Greek-English Lexicon. Oxford University Press.
  Google Scholar

Mare, H. W. (1987). The Archaeology of the Jerusalem Area. Grand Rapids MI: Baker Book House.
  Google Scholar

Marshall, I. H. (1980). Acts: An introduction and commentary. T. V. Downers Grove IL: Inter Varsity Press.
  Google Scholar

Murphy-O’Connor, J. (1996). Przewodnik po Ziemi Świętej. Warszawa: Vocatio.
  Google Scholar

Murphy-O’Connor, J. (1980). The Holy Land: An Archaeological Guide from Earliest Time to 1700. Oxford: Oxford University Press.
  Google Scholar

Neusner, J. (2011). The Babylonian Talmud: A Translation and Commentary. Hendrickson Publisher.
  Google Scholar

Neusner, J. (1988). The Mishnah: A New Translation. New Heaven–London: Yale University Press.
  Google Scholar

Pattengale, J. A. (1992). Beautiful Gate (Place). W: The Anchor Yale Bible Dictionary. T. 1. New York: Doubleday.
  Google Scholar

Robinson, E., Smith, E. (1856). Biblical Researches in Palestine and the Adjacent
  Google Scholar

Regions: A Journal of Travels in the Years 1838 and 1852. London.
  Google Scholar

Schrenk, G. (1964). ἱερόν. W: G. Kittel, G. Friedrich, G. W. Bromiley (red.), Teological Dictionary of the New Testament. Grand Rapids MI: Eerdmans Publishing Company.
  Google Scholar

The Acts of the Apostles. (2005). With a commentary by members of the Faculty of
  Google Scholar

Theology of the University of Navarre. W: The Navarre Bible. Dublin–New York: Courts Press & Scepter Publishers.
  Google Scholar

The Ignatius Catholic Study Bible (2010). The New Testament. San Francisco: Ignatius Press.
  Google Scholar

Warren, C. Wilson, C. W. Stanley, Penrhyn, A. (1871). The recovery of Jerusalem: A narrative of exploration and discovery in the city and the Holy Land. New York.
  Google Scholar

Whiston, W. A. M. (1987). The Works of Josephus: New Updated Version. Hendrickson Publisher.
  Google Scholar

Wiemers, G. (2010). Jerusalem: History Archeology and Apologetic Proof of Scripture. Waukee IA.
  Google Scholar

Williams, D. J. (2011). Acts. Grand Rapids MI: Baker Books.
  Google Scholar

Wilson, R.E. Warren, R.E. (1971). The Recovery of Jerusalem: A Narrative of Exploration and Discovery In The City And The Holy Land. London.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-03-05

Cited By / Share

Rasztawicki, L. . (2019). Piękna Brama (ὡραία πύλη) w Dziejach Apostolskich.Historyczność i aspekty teologiczne. Warszawskie Studia Teologiczne, 32(2), 48–64. https://doi.org/10.30439/WST.2019.2.3

Autorzy

Leszek Rasztawicki 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum Polska
https://orcid.org/0000-0002-5140-0819

Ks. dr Leszek RASZTAWICKI – kapłan Diecezji Warszawsko-Praskiej, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie biblistyki na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i licencjat nauk biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, studiował na Hebrajskim Uniwersytecie w Jerozolimie.Statystyki

Abstract views: 170
PDF downloads: 56


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.