P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, „Etyka a fenomen życia”, Wyd. Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2017


Abstrakt

Artykuł stanowi recenzję książki P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, „Etyka a fenomen życia”, Wyd. Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2017.


Słowa kluczowe

etyka; życie; fenomenologia; metafizyka

Jonas H. (1966), The Phenomenon of Life. Toward a Philosophical Biology, Harper and Row, New York.

Habermas J. (2003), Przyszłość natury ludzkiej: czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Warszawa.

Henry M. (2007), O fenomenologii, Warszawa.

Duchliński P., Kobyliński A., Moń R., Podrez E. (2017), Etyka a fenomen życia, Wyd. Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2019-03-05


Mietelski, T. (2019). P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, „Etyka a fenomen życia”, Wyd. Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2017. Warszawskie Studia Teologiczne, 32(2), 157-152. https://doi.org/10.30439/WST.2019.2.9

Tymoteusz Mietelski 
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5279-4648

Ks. mgr Tymoteusz MIETELSKI – kapłan Archidiecezji Warszawskiej. W 2017 r. przyjął święcenia i uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Obecnie jest wikariuszem parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Warszawie.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.