G. O’Collins, „Revelation. Towards a Christian Interpretation of God’s Self-revelation in Jesus Christ”, Oxford 2016


Abstrakt

Artykuł zawiera recenzję książki G. O’Collins, „Revelation. Towards a Christian Interpretation of God’s Self-revelation in Jesus Christ”, Oxford 2016.


Słowa kluczowe

Objawienie; Jezus Chrystus; Gerald O’Collins

Bultmann r. (1958), Jesus and the Word, Scribner, New York.

Sobór watykański II (2002), Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu bożym "Dei Verbum", w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallotinum, Poznań.

Papieska Komisja Biblijna (2014), Natchnienie i prawda Pisma świętego. Słowo, które od Boga pochodzi i mówi o Bogu, aby zbawić świat, tłum. H. Witczyk, Verbum, Kielce.

O’Collins G. (2016), Revelation. Towards a Christian Interpretation of God’s Self-revelation in Jesus Christ, Oxford 2016.

Rowland T., (2017), The culture of the Incarnation : essays in Catholic theology, Emmaus Academic, Steubenville.

Pobierz

Opublikowane : 2019-03-05


Zatwardnicki, S. (2019). G. O’Collins, „Revelation. Towards a Christian Interpretation of God’s Self-revelation in Jesus Christ”, Oxford 2016. Warszawskie Studia Teologiczne, 32(2), 165-175. https://doi.org/10.30439/WST.2019.2.10

Sławomir Zatwardnicki 
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7597-6604

Dr Sławomir ZATWARDNICKI – adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Sekretarz redakcji „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”. Wykładowca, publicysta, autor wielu artykułów oraz osiemnastu książek. Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Zaangażowany w działalność ewangelizacyjno-formacyjną, odpowiedzialny za jedną z filii Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.