Czy sztuczne łożysko może zostać zastosowane jako eksperymentalna metoda ratowania wcześniaków?


Abstrakt

Ectogenesis means in vitro fertilization and embryo development outside mother’s womb. Nowadays there is no technology which allows to control complete human growth in an artificial environment. Futuristic insight into the society breeding in Hatchery and Conditioning Centres was described by Aldous Huxley in a dystopian fiction Brave New World and shown in a film Sexmission directed by Juliusz Machulski. Church’s Magisterium condemn hypothetic possibility of complete human ectogenesis, because it is in opposition to the dignity of a human being. Expression of this teaching is found in the Encyclical Evangelium vitae, Instructions of Congregation for the Doctrine of the Faith Iura et bona, Donum vitae and Dignitas personae. A partial ectogenesis is actually used
in neonatology. It enables to sustain a life of a child from 22 weeks of gestation. The Catholic Church teaching gives moral evaluation of actions which concern
using experimental therapy on preterm infants. This article presents a mechanical ventilation therapy of preterm infants, a current state of research on artificial placenta conducted on animals, and an answer to the question if it is morally permissible to use hypothetical artificial placenta technique on extremely preterm
human children.


Słowa kluczowe

moralność eksperymentalnej terapii; wcześniaki; sztuczne łożysko; ektogeneza

Alan, E., Guttmacher, M.D., Catherine, Y., Spong, M.D. (2015). The human planceta project: it’s time for real time. Am. J. Obstet. Gynecol. October, S3–S5.

Beck, S., Wojdyla, D., Say, L., Betran, AP., Merialdi, M., Requejo, JH., Rubens, C., Menon, R. & F.A. Van Look, P. (2010). The worldwide incidence of preterm birth: a systemaic review of maternal mortality and morbidity. Bull World Health Organisation 88, 31–38. Pobrane z: https://www.who.int/bulletin/volumes/88/1/08- 062554/en/ .

Bird, S.D. (2018). Artificial placenta: Analysis of recent progress. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 208, 61–70.

Bryner, B., Gray, B., Perkins, E., Davis, R., Hoffman, H., Barks, J., i in. (2015). An extractorporeal artificial placenta supports extremly premature lambs for 1 week. J. Pediatr. Surg. 50, 44–49.

Cannold, L. (1995). Women, ectogenesis and ethical theory. J. Appl. Philos., 12(1), 55–64.

Czochańska, J. (2007). Czynniki ryzyka drgawek w okresie noworodkowym u dzieci urodzonych z bardzo małą masą ciała, u których stwierdzono leukomalację około komorową. Neurologia dziecięca, 16 (31), 77.

Gray, B.W., El-Sabbagh, A., Zakem, S.J., Koch, K.L., Rojas-Pena, A., Owens, G.E., i in. (2013). Development of an artificial placenta V: 70h veno-venus extracorporeal life support after ventilatory failure in premature lambs. J. Pediatr. Surg., 48, 145–153.

Guttmacher, A.E., Maddox, Y.T., Spong, C.Y. (2014). The human placenta project: placental structure, development and function in real time. Placenta, 35, 303–304.

Huxley, A. (2013). Nowy wspaniały świat. Warszawa: Wydawnictwo Muza.

Jan Paweł II. (1982). Przemówienie do uczestników Sympozjum Papieskiej Akademii Nauk, 23 X 1982. AAS, 75, 37.

Jan Paweł II. (1995). Encyklika Evangelium vitae. Rzym.

Jeziorek, A. (2019). Informacja z rozmowy z lek. med. Anettą Jeziorek, z Oddziału Neurologii i Pediatrii, Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Kohelet, D., Schohat, R., Lusky, B., Reichman, B. (2006). Risk factors for seizures in very low birthweight infants with perivntricular leukomalacia. J. Child. Neurol., 21(11), 965–970.

Kongregacja Nauki Wiary. (1980). Instrukcja Iura et bona. Rzym.

Kongregacja Nauki Wiary. (1987). Instrukcja Donum vitae. Rzym.

Kongregacja Nauki Wiary (2008). Instrukcja Dignitas personae. Rzym.

Liu, L., Oza, S., Hogan, D., Perin, J., Rudan, I., Lawn, JE., i in. (2015). Global, regional, and national causes of child mortality in 2000–2013, with projections 37 to inform post 2015 priorities: an updated systematic analysis. Lancet, 385, 430–440.

Mandt, D., Gruber, P., Markovic, M., Tromayer, M., Rothbauer, M., Kratz, S.R.A., Ali, S.F., Van Hoorick, J., Holnthoner, W., Mühleder, S., Dubruel, P., Van Vlierberghe, S., Ertl, P., Liska, R., Ovsianikov, A. (2018). Fabrication of biometric placental barrier struc-tures within a microfluidic device utlizing two-photon polymerization. Int. J. Bioprint, 4 (2), 144.

May, A. (2017). Mom pleads with doctor to resuscitate baby delivered at 21 weeks. “Miracle” daughter is now a healthy toddler. USA Today. PM EST Nov 14, 2017. Pozyskane z: https://eu.usatoday.com/story/news/nation-now/2017/11/14mom-delivers-earliest-premature-baby-ever-and-chooses-resuscitate-miracle-aughter-now-healthy-toddle/861386001/.

Miura, Y., Matsuda, T., Usuda, H., Watanabe, S., Kitanishi, R., Saito, M., i in. (2016). A parallelized pumpless artificial placenta system significantly prolonged survival time in a preterm lamb model. Artif Organs, 40, E61–68.

Office of Communications NICHD. (2018). Human Placenta Project. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development. Pobrane z: https://www.nichd.nih.gov/research/supported/HPP/default.

Stolica Święta. (1983). Karta Praw Rodziny. L’Osservatore Romano, 25 XI.

The National Catholic Biotehics Center. (2015). Early Induction of Labor. The National Catholic Bioethics Center.Pobrane z: https://www.ncbcenter.org/files/9314/4916/3467/NCBCsummFAQ_EarlyInduction.pdf.

Yuko, E.I. (2012). Is the development of artificial wombs ethically desirable? Dublin: City University.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-02


Uhlik, M. (2018). Czy sztuczne łożysko może zostać zastosowane jako eksperymentalna metoda ratowania wcześniaków?. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(4), 26-39. https://doi.org/10.30439/WST.2018.4.2

Marcin Uhlik 
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum  Polska

Ks. mgr Marcin UHLIK – kapłan Archidiecezji Warszawskiej. W 2003 r. uzyskał tytuł magistra biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant w Zakładzie Paleobiologii i Ewolucji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się duszpasterstwem pracowników naukowych wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego „modlitwaprzyrodnikow.pl”.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.