Paolo VI: la santitta come „dramma di amore”


Abstrakt

The article presents the teaching of Pope Paul VI on holiness. It shows the context of this teaching, which was the findings of the Second Vatican Council. The article shows how the pope understood what holiness is, how he understood the relationship between holiness and love, the role of the Church and the action of the Holy Spirit.


Słowa kluczowe

Paweł VI; Sobór Watykański II; Kościół katolicki; świętość

Caprioli, M. (1997), Paolo VI nelle parole di Giovanni Paolo II. In: Teresianum, 48 (pp. 581-607).

Cazzago, A (2004) Le “note” della Chiesa nel cristiano. In: Idem, I santi danno fastidio. Milano.

Cazzago, A. (2015), La vocazione universale alla santità. La sua recezione nella

Chiesa italiana a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II. In: Idem (ed.), Il Concilio

Vaticano II in Italia cinquant’anni dopo (pp. 27-50). Roma.

Congar, Y. (1969a), Ecco la Chiesa che amo. Brescia.

Congar, Y. (1969b), Una Chiesa contestata. Brescia.

De Lubac H (1965), In limine. In: G. Barauna (ed.) La Chiesa del Vaticano II. Firenze.

Molinari P. (1967a), La santità fine della Chiesa. In: Vaticano II il Concilio di santità,

Conferenze in preparazione alla giornata della santificazione universale, t. III: 1965-1966. Roma.

Molinari P. (1967b), La santità nella dottrina del Vaticano II. W: La santità nel popolo di Dio. Bologna.

Montini G. B. (1997), Discorsi e scritti milanesi (1954-1963). Edizione coordinata da Xenio Toscani. Brescia-Roma.

Pellegrino, M. (1979), Il post-Concilio in Italia. Aspetti pastorali. Intervista di Giuseppe Lazzati. Milano.

Insegnamenti di Paolo VI (1963-1978), vol. I-XVI. Città del Vaticano:

Paolo VI (1967a), Allocuzione al Terzo Congresso Mondiale per l’Apostolato dei Laici, 15 ottobre 1967, vol. V.

Paolo VI (1965a), Angelus, 5 dicembre 1965, vol. III.

Paolo VI (1966a), Angelus, 1° novembre 1966, vol. IV.

Paolo VI (1969a), Angelus, 1° novembre 1969, vol. VII.

Paolo VI (1963a), Discorso all’udienza generale, 30 ottobre 1963, vol. I.

Paolo VI (1965b), Discorso all’udienza generale, 7 luglio 1965, vol. III.

Paolo VI (1965c), Discorso all’udienza generale, 20 ottobre 1965, vol. III.

Paolo VI (1965d), Discorso all’udienza generale, 15 dicembre 1965, vol III.

Paolo VI (1966b), Discorso all’udienza generale, 16 marzo 1966, vol. IV.

Paolo VI (1966c), Discorso all’udienza generale, 22 giugno 1966, vol. IV.

Paolo VI (1966d), Discorso all’udienza generale, 12 ottobre 1966, vol. IV.

Paolo VI (1966e), Discorso all’udienza generale, 19 ottobre 1966, vol. IV.

Paolo VI (1967b), Discorso all’udienza generale, 18 ottobre 1967, vol. V.

Paolo VI (1969b), Discorso all’udienza generale, 10 settembre 1969, vol. VIII.

Paolo VI (1970a), Discorso all’udienza generale, 22 luglio 1970, vol. VIII.

Paolo VI (1970b), Discorso all’udienza generale, 29 luglio 1970, vol. VIII.

Paolo VI (1971a), Discorso all’udienza generale, 14 luglio 1971, vol. IX.

Paolo VI (1971b), Discorso all’udienza generale, 20 ottobre 1971, vol. IX.

Paolo VI (1972a), Discorso all’udienza generale, 14 giugno 1972, vol. X.

Paolo VI (1972b), Discorso all’udienza generale, 25 ottobre 1972, vol. X.

Paolo VI (1972c), Discorso all’udienza generale, 4 novembre 1972, vol X.

Paolo VI (1973a), Discorso all’udienza generale, 24 gennaio 1973, vol. XI.

Paolo VI (1973b), Discorso, 22 giugno 1973, vol. IX.

Paolo VI (1975a), Discorso all’udienza generale, 9 luglio 1975, vol. XIII.

Paolo VI (1975b), Discorso all’udienza generale, 19 settembre 1975, vol. XIII.

Paolo VI (1975c), Discorso al Sacro Collegio Cardinalizio, 23 giugno 1975. vol. XIII.

Paolo VI (1964), Omelia alla messa,18 ottobre 1964, vol. II.

Paolo VI (1969c), Omelia alla messa, 22 giugno 1969, vol. VII.

Paolo VI (1974), Omelia alla messa, 27 gennaio 1974, vol. XII.

Paolo VI (1963b), Omelia durante il rito dell’incoronazione, 30 giugno 1963, vol. I.

Paolo VI (1976a), Regina caeli, 6 giugno 1976, vol. XIV.

Paolo VI (1977), Regina caeli, 29 maggio 1977, vol. XV.

Paolo VI (1976b), Saluti al termine del discorso all’udienza generale, 20 ottobre 1976, vol. XIV.

Paolo VI (1982), I processi per le cause di beatificazione e canonizzazione (19 marzo 1969). In Enchiridion Vaticanum, vol 3. Bologna.

Paolo VI (1992), Ecclesiam Suam. In: Enchiridion Vaticanum vol. 2, n. 176. Bologna.

Paolo VI (1993), Meditazioni inedite. Brescia-Roma.

Paolo VI (1988), Pensiero alla morte. Testamento. Omelia nel XV anniversario dell’incoronazione. Brescia-Roma.


Opublikowane : 2019-12-05


Cazzago, A. (2019). Paolo VI: la santitta come „dramma di amore” . Warszawskie Studia Teologiczne, 32(4), 8-29. https://doi.org/10.30439/WST.2019.4.1

Aldino Cazzago 
L'Istituto Superiore di Scienze Reli giose dell 'Università Cattoli ca (sede diBrescia)  Włochy
https://orcid.org/0000-0003-1865-2237

O. dr Aldino Cazzago – jest włoskim teologiem, był redaktorem naczelnym włoskiej wersji przeglądu „Communio”, a także prowincjałem oo. karmelitów regionu północnego. Jego głównym nurtem zainteresowań jest teologia dogmatyczna: antropologia i eklezjologia, teologia świętości oraz ekumenizm Kościołów wschodnich, zwłaszcza zaś teologiczny dorobek papieża Jana Pawła II. Wykłada teologię chrześcijańskiego wschodu i ekumenizmu w Wyższym Instytucie Nauk Religijnych Uniwersytetu Katolickiego (oddział w Brescii).


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela Redakcji nieodpłatnej licencji na jednorazowe wydanie (w jednym z numerów "Warszawskich Studiów Teologicznych") swojego artykułu, na rozpowszechnianie go w ramach druku numeru czasopisma oraz wprowadzenie artykułu do pamięci komputera, a także rozpowszechnianie fragmentu, fragmentów lub całości artykułu w sieci komputerowej.

Wszystkie artykuły publikowane w „WST” są dostępne online w otwartym dostępie, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons (CC BY-ND 4.0). Autor zgłaszający artykuł do publikacji tym samym wyraża zgodę na taką formę jego udostępnienia. Autorzy publikowanych artykułów zachowują prawa autorskie do nich.