Delectatio et decor ordinis. O teologii Jacka Salija


Abstrakt

Which word can summarise the huge oeuvre of father Jacek Salij? What is the key? How can you define the theology which is both Theocentric, and Christocentric; consequently ministerial towards the Church, man, “spiritual seekers”; constructive in theses and polemical; intransigent towards foolishness, naivety, barbarity; creative and deeply set in the most outstanding philosophical and theological tradition; creating identity and cooperating with culture, literature and arts; engaging all intellectual powers into matters of faith and ethos; professional, research, erudite and ministerial, close to life, existential; Polish and universal, substantively systematized and formally diverse...? Here is Thomas-like decor ordinis in Salij’s life and …


Słowa kluczowe

teologia; dogmatyka; kultura; interdyscyplinarność; Kościół; teocentryzm; chrystocentryzm; wiara; rozum

Chenu M. D (1974)., Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu. Warszawa.

Fenrych Z. (2017). Nadzwyczaj skromny łobuz… Ojciec Jacek Salij OP. W: J. Kupczak, C. Smuniewski (red.), Credo Domine. Adiuva incredulitatem meam. Księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP (s. 15-43). Poznań- Kraków.

Janowski P. (2009), Nominalizm. W: E. Gilewicz i inni (red.), Encyklopedia katolicka, t. XIII (kol. 1365-1368).Lublin.

Nossol A. (1984), Teologia bliższa życiu. Wpływ teologii na egzystencję chrześcijańską. Opole.

Ratzinger J. (2018), Wiara w Piśmie i Tradycji (Opera Omnia, t. 9/1). Red. pol. K. Góźdź, M. Górecka. Tłum. J. Merecki. Lublin.

Salij J. (1994), Dylematy naszych czasów. Poznań.

Salij J. (1995), Eseje tomistyczne. Poznań.

Salij J. (1973), Kościół a małżeństwa rozwiedzionych. W drodze 1 nr 2, s. 67-75.

Salij J. (1980), Królestwo Boże w was jest. Poznań.

Salij J. (1970), Małżeństwo chrześcijan jako udział w paschalnym misterium Chrystusa. Ateneum Kapłańskie 75, s. 17-28.

Salij J. (1986), Pytania nieobojętne. Poznań.

Salij J. (1984), Słowo wstępne. W: Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane (s. 5-6). Oprac. i tłum. J. Salij. Poznań.

Salij J. (1983), Słowo wstępne. W: Tomasz z Akwinu, Ewangelia Ojców Kościoła (s. 5-14). Wyb. i tłum. J. Salij. Kraków.

Salij J. (2001), Świętowanie Pana Boga [rozm. A. Petrowa-Wasilewicz, J. Borkowicz]. Kraków.

Salij J. (1989), Tajemnica Emmanuela dzisiaj. Poznań.

Salij J. (1975), Teologia Anny Kamieńskiej, Tygodnik Powszechny 29 nr 10, s. 4.

Salij J. (2018), Wiara jest żywa [rozm. M. Jakimowicz], Gość Niedzielny 95 nr 16, s. 28-29.

Salij J. (1987), Wstęp. W: Św. Tomasz z Akwinu, Wykład pacierza (s.6). Tłum. K. Suszyło, M. Starowieyski, W. Giertych. Poznań.

Smuniewski C. (2017), Chrześcijanie o wojnie. Refleksje inspirowane poszukiwaniem i „odpowiedziami” ojca profesora Jacka Salija OP W: J. Kupczak, C. Smuniewski (red.), Credo Domine. Adiuva incredulitatem meam. Księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP (s. 495-509). Poznań-Kraków.

Surówka W. (2017), Polska Ojca Jacka. W: J. Kupczak, C. Smuniewski (red.), Credo Domine. Adiuva incredulitatem meam. Księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP (s. 527-541). Poznań-Kraków.

Szymik J. (2006), Cierpliwość Boga. Katowice.

Pobierz

Opublikowane : 2019-03-05


Szymik, J. (2019). Delectatio et decor ordinis. O teologii Jacka Salija. Warszawskie Studia Teologiczne, 32(4), 56-80. https://doi.org/10.30439/WST.2019.4.4

Jerzy Szymik 
Uniwersytet ŚląskiInstytut Teologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1065-5647

Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik – kapłan Archidiecezji Katowickiej, teolog i poeta, profesor zwyczajny w Instytucie Teologii Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2004-2014 członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury, teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI. Autor 60 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela Redakcji nieodpłatnej licencji na jednorazowe wydanie (w jednym z numerów "Warszawskich Studiów Teologicznych") swojego artykułu, na rozpowszechnianie go w ramach druku numeru czasopisma oraz wprowadzenie artykułu do pamięci komputera, a także rozpowszechnianie fragmentu, fragmentów lub całości artykułu w sieci komputerowej.

Wszystkie artykuły publikowane w „WST” są dostępne online w otwartym dostępie, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons (CC BY-ND 4.0). Autor zgłaszający artykuł do publikacji tym samym wyraża zgodę na taką formę jego udostępnienia. Autorzy publikowanych artykułów zachowują prawa autorskie do nich.