The presence of the Orthodox Churches and the Eastern-rite Catholic Churches in the III Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops .


Abstrakt

The aim of this article is to analyse the events and documents of the Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops in 2014 and Fourteenth Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops in 2015 in which Orthodox representatives also participated. It is commonly known that the Orthodox Churches allow divorced individuals to remarry and for remarried people to receive sacraments.
In the present study we discuss who were present on behalf of the Orthodox Churches and sui iuris Eastern Catholics at the synod, what happened in relation to these denominations, and what references were made regarding Orthodox and Eastern practices and theology. First we look at the so-called “ordo” of the synods. Then we examine the preparatory documents in chronological order. After that we analyse the “Instrumentum laboris”. Following the analysis of the introductory document, the “Relatio ante disceptationem”, we summarise the activity of the so-called “circuli minores” based on the briefing reports. The entire extraordinary synod is summarised by the “Relatio synodi”, upon which the “Messaggio del Sinodo dei Vescovi al Popolo di Dio” is based. Finally we categorised the various issues discussed.


Słowa kluczowe

Synod o rodzinie 2014; wschodnie Kościoły katolickie; Kościoły prawosławne

Baldisseri, L. (2014). Sinodo dei Vescovi III Assmelea Generale Straordinaria. Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione. Roma: Libreria Editrice Vaticana.

Baldisseri, L. (2015a) Sinodo dei Vescovi 50o Anniversario 1965-2015. Roma: Libreria Editrice Vaticana.

Baldisseri, L. (2015b). Sinodo dei Vescovi XIV. La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Roma: Libreria Editrice Vaticana

Pope Francis. Udienza generale, 2014.04.02 in: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2014/documents/papafrancesco_20140402_udienza-generale.html

Ordo Synodi Episcoporum, il Regolamenti del Sinodo dei Vescovi in: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_20050309_documentationprofile_it.html#C._Ordo_Synodi_Episcoporum,_il_Regolamento_del_Sinodo_dei_Vescovi

Petrà, B. (2015). Famiglie dimenticate, sposi assenti. Un rimedio possibile e doverosoin http://www.lindicedelsinodo.it/2015/10/famigliedimenticate-sposi-assenti-un.html


Opublikowane : 2019-01-05


Laurinyecz, M. (2019). The presence of the Orthodox Churches and the Eastern-rite Catholic Churches in the III Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops . Warszawskie Studia Teologiczne, 32(4), 138-150. https://doi.org/10.30439/WST.2019.4.8

Mihály Laurinyecz 
Pázmány Péter Catholic University in Budapest, Hungary Theological Faculty  Węgry
https://orcid.org/0000-0003-1644-4506

Ks. prof. Mihály Laurinyecz – tytuł magistra teologii uzyskał w 1988 r. w Akademii Teologicznej „Pázmány Péter” w Budapeszcie (Węgry); w 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie (diecezja Szeged-Csanád); studiował teologię moralną w Akademii Alfonsiana (Rzym) w latach 1988-1990; stopień licencjata kościelnego uzyskał w 1993 r., stopień doktora w 1998 r.; w latach 1990-2007 był profesorem w Collegium Teologicznym w Szeged; od 2015 r. pełni funkcję dyrektora departamentu


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela Redakcji nieodpłatnej licencji na jednorazowe wydanie (w jednym z numerów "Warszawskich Studiów Teologicznych") swojego artykułu, na rozpowszechnianie go w ramach druku numeru czasopisma oraz wprowadzenie artykułu do pamięci komputera, a także rozpowszechnianie fragmentu, fragmentów lub całości artykułu w sieci komputerowej.

Wszystkie artykuły publikowane w „WST” są dostępne online w otwartym dostępie, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons (CC BY-ND 4.0). Autor zgłaszający artykuł do publikacji tym samym wyraża zgodę na taką formę jego udostępnienia. Autorzy publikowanych artykułów zachowują prawa autorskie do nich.