P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a problem nihilizmu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2019, ss. 259 ..


Mietelski, T. (2020). P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a problem nihilizmu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2019, ss. 259 . Warszawskie Studia Teologiczne, 33(1), 276-282. https://doi.org/10.30439/WST.2020.1.13

Tymoteusz Mietelski 
Akademia Ignatianum w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5279-4648

Ks. mgr Tymoteusz Mietelski – prezbiter archidiecezji warszawskiej. W 2017 roku przyjął święcenia i uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Obecnie jest doktorantem w Akademii Ignatianum w Krakowie.


Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-NC 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.