Wkład ks. Stanisława Warzeszaka (1958–2017) w rozwój polskiej bioetyki

Józef Warzeszak


PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W WARSZAWIE COLLEGIUM JOANNEUM (Polska)

Abstrakt

Fr. Stanisław Warzeszak (1958-2017), a priest of the Archdiocese of Warsaw, professor of theological sciences and doctor of philosophy, lecturer at the
Pontifical Faculty of Theology in Warsaw and Cardinal Stefan Wyszyński University, was a recognized Polish bioethicist. The article analyzes his scientific path,
focusing on its particular stages and discussing the main issues that he dealt with
in his publications and didactic work. In this way, the contribution of Father Stanisław Warzeszak to the development of Polish bioethics is shown.


Słowa kluczowe:

bioetyka, ks. Stanisław Warzeszak, teologia moralna, etyka odpowiedzialności

Bortkiewicz, P. Recenzja dorobku naukowego ks. dr. hab. Stanisława Warzeszaka w związku z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk teologicznych (mps).
  Google Scholar

Graczyk, M. Ocena dorobku naukowego ks. Stanisława Warzeszaka i jego rozprawy habilitacyjnej pt. Odpowiedzialność za życie. Próba zastosowania w etyce życia Hansa Jonasa zasady odpowiedzialności. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003, ss. 382 (msp).
  Google Scholar

Kowalski, J. Ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej ks. dra Stanisława Warzeszaka do uzyskania stopnia doktora habilitowanego (mps).
  Google Scholar

Marcol, A. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej ks. dra Stanisława Warzeszaka, Odpowiedzialność za życie. Próba zastosowania w etyce życia Hansa Jonasa zasady odpowiedzialności. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003, ss. 382 (msp).
  Google Scholar

Mroczkowski, I. Recenzja wydawnicza książki S. Warzeszaka, pt. Etyka odpowiedzialności za życie. Studium analityczno-krytyczne koncepcji bioetyki Hansa Jonasa. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2008, ss. 358 (msp).
  Google Scholar

Mroczkowski, I. Recenzja książki S. Warzeszaka, pt. Etyka odpowiedzialności za życie. Studium analityczno-krytyczne koncepcji bioetyki Hansa Jonasa. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2008, ss. 358 (msp).
  Google Scholar

Orzeszyna, J. Ocena dorobku naukowego ks. dra hab. Stanisława Warzeszaka, prof. UKSW, w związku z postępowaniem o nadanie tytułu profesora (msp).
  Google Scholar

Sareło, Z. Ocena dorobku naukowego ks. dra Stanisława Warzeszaka pt. Odpowiedzialność za życie. Próba zastosowania w etyce życia Hansa Jonasa zasady odpowiedzialności. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003, ss. 382 (msp).
  Google Scholar

Warzeszak, S. Autoprezentacja dorobku naukowego ks. Stanisława Warzeszaka do habilitacji (mps).
  Google Scholar

Warzeszak, S. Autoreferat o działalności naukowej ks. Stanisława Warzeszaka, przedłożony do profesury (mps).
  Google Scholar

Warzeszak, S. (2001). Les enjeux du génie génétique. Articulation philosophique et éthique des modifications génétiques de la nature. Dissertationes. Series Philosophica II. Romae: Apollinare Studi.
  Google Scholar

Warzeszak, S. (2003) Odpowiedzialność za życie. Próba zastosowania w etyce życia Hansa Jonasa zasady odpowiedzialności. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.
  Google Scholar

Warzeszak, S. (2004a). Odpowiedzialność w bioetyce. WST (17), 267-286.
  Google Scholar

Warzeszak, S. (2004b). Filozoficzne tło rozwoju medycyny. Naturalne Planowanie Rodziny, 12 (1), 3–6.
  Google Scholar

Warzeszak, S. (2005). Filozoficzne źródła współczesnej kultury śmierci. Naturalne Planowanie Rodziny, 13 (3–4), 3–7.
  Google Scholar

Warzeszak, S. (2007). Życie i płodność w perspektywie chrześcijańskiej. Życie i Płodność, 1 (1), 19–26.
  Google Scholar

Warzeszak, S. (2008a). Etyka odpowiedzialności za życie. Studium analityczno-krytyczne bioetycznej myśli Hansa Jonasa. Rozprawy Naukowe 5. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.
  Google Scholar

Warzeszak, S. (2008b). Darować życie. Bioetyka w debacie publicznej z Kościołem. Niepokalanów.
  Google Scholar

Warzeszak, S. (2008c). Przyjąć życie. Bioetyka w obronie człowieka. Niepokalanów.
  Google Scholar

Zabielski, J. Recenzja wydawnicza książki Stanisława Warzeszaka, pt. Etyka odpowiedzialności za życie. Studium analityczno-krytyczne koncepcji bioetyki Hansa Jonasa, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2008, ss. 358 (mps).
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-12-02

Cited By / Share

Warzeszak, J. . (2018). Wkład ks. Stanisława Warzeszaka (1958–2017) w rozwój polskiej bioetyki. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(4), 40–59. https://doi.org/10.30439/WST.2018.4.3

Autorzy

Józef Warzeszak 

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W WARSZAWIE COLLEGIUM JOANNEUM Polska

Ks. prof. dr hab. Józef WARZESZAK – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, doktorat z teologii dogmatycznej zrobił w PUG w 1980 r., habilitację w PWTW w 1992 r., a profesurę uzyskał w 2006 r. także w PWTW. Wykłada dogmatykę w PWTW.Statystyki

Abstract views: 178
PDF downloads: 47


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.