Wkład ks. Stanisława Warzeszaka (1958–2017) w rozwój polskiej bioetyki


Abstrakt

Fr. Stanisław Warzeszak (1958-2017), a priest of the Archdiocese of Warsaw, professor of theological sciences and doctor of philosophy, lecturer at the
Pontifical Faculty of Theology in Warsaw and Cardinal Stefan Wyszyński University, was a recognized Polish bioethicist. The article analyzes his scientific path,
focusing on its particular stages and discussing the main issues that he dealt with
in his publications and didactic work. In this way, the contribution of Father Stanisław Warzeszak to the development of Polish bioethics is shown.


Słowa kluczowe

bioetyka; ks. Stanisław Warzeszak; teologia moralna; etyka odpowiedzialności

Bortkiewicz, P. Recenzja dorobku naukowego ks. dr. hab. Stanisława Warzeszaka w związku z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk teologicznych (mps).

Graczyk, M. Ocena dorobku naukowego ks. Stanisława Warzeszaka i jego rozprawy habilitacyjnej pt. Odpowiedzialność za życie. Próba zastosowania w etyce życia Hansa Jonasa zasady odpowiedzialności. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003, ss. 382 (msp).

Kowalski, J. Ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej ks. dra Stanisława Warzeszaka do uzyskania stopnia doktora habilitowanego (mps).

Marcol, A. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej ks. dra Stanisława Warzeszaka, Odpowiedzialność za życie. Próba zastosowania w etyce życia Hansa Jonasa zasady odpowiedzialności. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003, ss. 382 (msp).

Mroczkowski, I. Recenzja wydawnicza książki S. Warzeszaka, pt. Etyka odpowiedzialności za życie. Studium analityczno-krytyczne koncepcji bioetyki Hansa Jonasa. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2008, ss. 358 (msp).

Mroczkowski, I. Recenzja książki S. Warzeszaka, pt. Etyka odpowiedzialności za życie. Studium analityczno-krytyczne koncepcji bioetyki Hansa Jonasa. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2008, ss. 358 (msp).

Orzeszyna, J. Ocena dorobku naukowego ks. dra hab. Stanisława Warzeszaka, prof. UKSW, w związku z postępowaniem o nadanie tytułu profesora (msp).

Sareło, Z. Ocena dorobku naukowego ks. dra Stanisława Warzeszaka pt. Odpowiedzialność za życie. Próba zastosowania w etyce życia Hansa Jonasa zasady odpowiedzialności. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003, ss. 382 (msp).

Warzeszak, S. Autoprezentacja dorobku naukowego ks. Stanisława Warzeszaka do habilitacji (mps).

Warzeszak, S. Autoreferat o działalności naukowej ks. Stanisława Warzeszaka, przedłożony do profesury (mps).

Warzeszak, S. (2001). Les enjeux du génie génétique. Articulation philosophique et éthique des modifications génétiques de la nature. Dissertationes. Series Philosophica II. Romae: Apollinare Studi.

Warzeszak, S. (2003) Odpowiedzialność za życie. Próba zastosowania w etyce życia Hansa Jonasa zasady odpowiedzialności. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.

Warzeszak, S. (2004a). Odpowiedzialność w bioetyce. WST (17), 267-286.

Warzeszak, S. (2004b). Filozoficzne tło rozwoju medycyny. Naturalne Planowanie Rodziny, 12 (1), 3–6.

Warzeszak, S. (2005). Filozoficzne źródła współczesnej kultury śmierci. Naturalne Planowanie Rodziny, 13 (3–4), 3–7.

Warzeszak, S. (2007). Życie i płodność w perspektywie chrześcijańskiej. Życie i Płodność, 1 (1), 19–26.

Warzeszak, S. (2008a). Etyka odpowiedzialności za życie. Studium analityczno-krytyczne bioetycznej myśli Hansa Jonasa. Rozprawy Naukowe 5. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.

Warzeszak, S. (2008b). Darować życie. Bioetyka w debacie publicznej z Kościołem. Niepokalanów.

Warzeszak, S. (2008c). Przyjąć życie. Bioetyka w obronie człowieka. Niepokalanów.

Zabielski, J. Recenzja wydawnicza książki Stanisława Warzeszaka, pt. Etyka odpowiedzialności za życie. Studium analityczno-krytyczne koncepcji bioetyki Hansa Jonasa, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2008, ss. 358 (mps).

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-02


Warzeszak, J. (2018). Wkład ks. Stanisława Warzeszaka (1958–2017) w rozwój polskiej bioetyki. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(4), 40-59. https://doi.org/10.30439/WST.2018.4.3

Józef Warzeszak 
PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W WARSZAWIE COLLEGIUM JOANNEUM  Polska

Ks. prof. dr hab. Józef WARZESZAK – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, doktorat z teologii dogmatycznej zrobił w PUG w 1980 r., habilitację w PWTW w 1992 r., a profesurę uzyskał w 2006 r. także w PWTW. Wykłada dogmatykę w PWTW.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.