Obrona chrześcijaństwa dzisiaj: kierunki i metody współczesnej apologetyki


Abstrakt

In the article, the author analyzes the contemporary defense of Christianity and the civilization founded on it. It defines basic concepts such as apology and apologetics, shows their originality and transitivity, also points to the most important trends/trends of contemporary apology/apologetics and methods used by apologists.


Słowa kluczowe

apologia; nowa apologia; apologetyka; teologia fundamentalna

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-31


Artemiuk, P. (2021). Obrona chrześcijaństwa dzisiaj: kierunki i metody współczesnej apologetyki. Warszawskie Studia Teologiczne, 34(2), 7-24. https://doi.org/10.30439/WST.2021.2.1
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.