Wpływ programu Ułożyć życie z Bogiem na praktykę przygotowania do sakramentu bierzmowania w parafiach


Abstrakt

Confirmation is one of the sacraments that receives the most attention today. It requires extraordinary pastoral effort related to the catechetical preparation of young people to receive it. That is why the author in the article presents the main guidelines of catechesis for confirmation, contained in the current documents of the Church. Then he classifies programs and catechetical materials used in preparation for this sacrament. In the main part of the article, he analyzes the program of the “Jedność” publishing house, entitled Ułożyć życie z Bogiem (Arrange Life with God), based on the results of surveys carried out by this publishing house. Individual elements of the package of materials prepared for this program are thoroughly described and assessed. The article ends with an analysis of the influence of the program on the catechetical and pastoral practice of preparation for confirmation in parishes.


Słowa kluczowe

animatorzy; bierzmowanie; katecheci; program do bierzmowania

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-31


Kaczmarek, R. (2021). Wpływ programu Ułożyć życie z Bogiem na praktykę przygotowania do sakramentu bierzmowania w parafiach . Warszawskie Studia Teologiczne, 34(2), 46-69. https://doi.org/10.30439/WST.2021.2.3
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.