„Złączenie serca z Bogiem”. Modlitwa w ujęciu św. Urszuli Ledóchowskiej


Abstrakt

The article presents the concept of prayer contained in the works of St. Ursula Ledóchowska. It aims to show how the founder of the Congregation of the Ursuline Sisters of the Agonizing Heart of Jesus defines prayer, how she describes it and what she pays attention, giving recommendations, indications and advices concerning the life of prayer. Saint Ursula underlines not so much the importance of many forms and types of prayer, but she emphasizes the personal relationship with God. This distribution of accents makes more characteristic for St. Ursula to speak about the spirit of prayer than about prayer itself in the strict sense.


Słowa kluczowe

duchowość chrześcijańska; modlitwa; Urszula Ledóchowska

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-31


Pagacz USJK, M. (2021). „Złączenie serca z Bogiem”. Modlitwa w ujęciu św. Urszuli Ledóchowskiej. Warszawskie Studia Teologiczne, 34(2), 100-118. https://doi.org/10.30439/WST.2021.2.6

Małgorzata Pagacz USJK 
https://orcid.org/0000-0003-4504-9142
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.