Antronomia teologica


Abstrakt

The human condition is now a digital condition, a "digitization of the whole". The digital environment represents a challenge on multiple levels for the Church; it is therefore essential to deepen the knowledge of its dynamics and its significance from an anthropological and ethical point of view. It is also necessary to reread the Bible keeping in mind the completely new perimeters in which we find ourselves in the digital condition and to re-evaluate how much technology continuously crosses biblical data, enriching it and thus allowing us today to reread it carefully. With these premises, the contribution proposes the figure of the anthronome. Anthronomy and the anthronome have the aim of putting the human as a norm, of bringing the human and humanity into the digital condition.


Słowa kluczowe

cyfrowy; człowiek; antronom; technologia; dygitalizacja


Opublikowane : 2021-12-31


Peyron, L. (2021). Antronomia teologica. Warszawskie Studia Teologiczne, 34(2), 160-173. https://doi.org/10.30439/WST.2021.2.9
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.