Augustine on angelic knowledge


Abstrakt

Angelic beings are spiritual intellectual beings. They possess knowledge; however, they are not omniscient. They are spiritual beings with limited knowledge in comparison to God, which means they are not like God who is the fullness of knowledge, they acquire knowledge. So, how do angelic beings acquire knowledge? What is the source of their knowledge? What is the nature of the angelic beings’ knowledge? What can angelic beings know and not know? What do these spiritual beings do with their angelic knowledge? Is there any difference between the fallen angels’ knowledge and the upright angels’ knowledge? What is the object of these spiritual intellectual beings’ knowledge? Augustine answered these questions in his theology of angelic knowledge. Augustine treated the nature of the knowledge the angels can acquire with their natural angelic faculty and the nature of the knowledge they acquire through the grace of God. Divine illumination is equally enjoyed by the angels and even more than humans do. The angels are lovers of the truth and they seek the truth either with the appropriate or inappropriate use of their will. The kind of knowledge they pursue determines their relationship with the creator. Augustine outlined how knowledge separates the good angels from the bad angels. These and more are what this paper seeks to explore.


Słowa kluczowe

aniołowie; wiedza; Augustyn; poznanie poranne; poznanie wieczorne


Opublikowane : 2021-12-31


Aghoghophia, O. V. (2021). Augustine on angelic knowledge. Warszawskie Studia Teologiczne, 34(2), 212-235. https://doi.org/10.30439/WST.2021.2.12

Ovie Valentine Aghoghophia 
https://orcid.org/0000-0002-8118-0677
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.