Recenzja książki: ks. Andrzej Tulej, „Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” Ewangeliczne opowiadania o burzy na jeziorze (Mk 4,35-41; Mt 8,23-27; Łk 8,22-25), Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2021, ss. 167


Bartnicki, R. (2021). Recenzja książki: ks. Andrzej Tulej, „Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” Ewangeliczne opowiadania o burzy na jeziorze (Mk 4,35-41; Mt 8,23-27; Łk 8,22-25), Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2021, ss. 167. Warszawskie Studia Teologiczne, 34(2), 239-241. https://doi.org/10.30439/WST.2021.2.13
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.