„Duch Pana JHWH nade mną”. Tożsamość proroka w Iz 61,1-3

Jolanta Judyta Pudełko


PDDM Akademia Katolicka w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5392-4109

Abstrakt

The historical-literary analysis of the Book of Isaiah suggests that Isaiah 61 is the oldest chapter of the last part of the Book of Isaiah, known as Trito-Isaiah (56-66). There are messages from the Babylonian exile that portray the post-exile Jewish community. There is disappointment and at the same time anticipation of the realization of earlier prophecies of restoration. In Isa 61: 1-3 there is a confession of a mysterious figure sent by God. The hero, anointed with the Spirit of the Lord, heralds a radical renewal of Israel. The exegetical analysis of the prophet’s individual tasks allows him to be identified with various heroes of the biblical story (David, the Messiah, the Servant of the Lord). At the same time, these activities were most often attributed to God Himself. The eschatological renewal of Israel, which God will accomplish, will also extend to other nations.

 


Słowa kluczowe:

teologia biblijna, Księga Izajasza, profetyzm, Sługa Pański

Blenkinsopp, J. (2008). Isaiah 56 – 66: A New Translation with Introduction and Commentary. New Haven, CT – London: Yale University Press.
  Google Scholar

Brueggemann, W. (1998). Isaiah 40 – 66. Westminster: John Knox Press.
  Google Scholar

Childs, B. S. (2001). Isaiah: A Commentary. Westminster: John Knox Press.
  Google Scholar

Emmerson, G. I. (1996). Isaiah 56 – 66. New York, NY – London: T & T Clark.
  Google Scholar

Goldingay, J. (2014) A Critical and Exegetical Commentary on Isaiah 56 – 66. Bloomsbury: G.I. Davies & C.M. Tuckett, Eds.
DOI: https://doi.org/10.1093/jts/flu142   Google Scholar

Hanson, P. D. (1995). Isaiah 40 – 66. Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
  Google Scholar

Hung, H. (2015). The Kingship Motif in Isaiah 61:1-3. W: K. Spronk, H. Barstad (red.), Torah and Tradition: Papers Read at the Sixteenth Joint Meeting of the Society for Old Testament Study and the Oudtestamentisch Werkgezelschap. Old Testament Studies 70 (s. 135-149). Edinburgh: Brill 2015.
  Google Scholar

Knight, G. A. F. (1985). The New Israel: A Commentary on the Book of Isaiah 56 – 66. Grand Rapids, MI: Eerdmans; Hansel Press.
  Google Scholar

Kruger, H. A. J. (2002). Isaiah 61:1-3(4-9)10-11. Transferor of privileges , an “identikit” of the Servant of the Lord?. HTS 4 (58) 1555-1576.
DOI: https://doi.org/10.4102/hts.v58i4.724   Google Scholar

Lessing, R. R. (2014). Isaiah 56 – 66. St. Louis, MO: Concordia Publishing House.
  Google Scholar

Pikor, W. (2009). Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza. Studia Biblica Lublinensia 4. Lublin: Wydawnictwo KUL.
  Google Scholar

Schmitt, H. C. (2005). Arbeitsbuch zum Alten Testament. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
  Google Scholar

Smith, G. (2009). Isaiah 40 – 66. Nashville, TN: B&H Academic Publishers.
  Google Scholar

Slawik, J. (2019). Egzegeza Księgi Izajasza 61,1-11. Historia redakcji i pytanie o tożsamość proroka zwanego Tritoizajaszem. Cottectanea Theologica 89 (2019) 2, 51-107.
DOI: https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.2.02   Google Scholar

Sweeney, M. A. (2016). Isaiah 40 – 66. William B. Eerdmans Publishing Company.
  Google Scholar

Watts, J. D. W. (2005). Isaiah 1 – 33. World Biblical Commentary 24. Dallas, TX: Word Incorporated.
  Google Scholar

Watts, J. D. W. (2005). Isaiah 33 – 66. World Biblical Commentary 25. Dallas, TX: Word Incorporated.
  Google Scholar

Westermann, C. (1969). Isaiah 40 – 66: A Commentary. Philadelphia, PA: The Westminster Press.
  Google Scholar

Whybray, R. N. (1995). The Second Isaiah. New York, NY – London: T & T Clark.
  Google Scholar

Young, E. (1972). The Book of Isaiah. Chapters 40 – 66. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-10-06

Cited By / Share

Pudełko , . J. J. . (2022). „Duch Pana JHWH nade mną”. Tożsamość proroka w Iz 61,1-3. Warszawskie Studia Teologiczne, 35(1), 20–35. https://doi.org/10.30439/WST.2022.1.2

Autorzy

Jolanta Judyta Pudełko  

PDDM Akademia Katolicka w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0001-5392-4109

Judyta Pudełko PDDM – dr teologii biblijnej, dr habilitowana w dziedzinie nauk teologicznych, członkini Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2006), wykładowczyni Akademii Katolickiej w Warszawie. W latach 2007-2010 studiowała w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie uzyskała licencjat z nauk biblijnych i archeologii. Autorka kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularnym, a także książek: „Wierny przyjaciel lekarstwem życia (Syr 6,16). Koncepcja przyjaźni w Księdze Syracydesa” (Warszawa 2007) oraz „Profetyzm w Księdze Syracha” (Lublin 2020). Zaangażowana w duszpasterstwo biblijne i popularyzowanie Lectio Divina. Członkini zwyczajna Stowarzyszenia Biblistów Polskich i przewodniczka grup pielgrzymkowych w Ziemi Świętej.Statystyki

Abstract views: 149
PDF downloads: 101


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.