The synod 'with' young people (2018) paves the way for the synod on synodality (2023)


Abstrakt

Pope Francis is very concerned to transform the Church through synodality. He has chosen the synod of bishops as the main tool for this reform. This paper shows how the functioning of the Synod of Bishops, which the pope has profoundly transformed, puts this project of a synodal Church into effect. From this point of view, the process of the 2018 synod on youth is an example of how synodality is transforming the Church. By taking the steps of this process step by step, the paper shows how the practice of synodality is deeply transforming the Church and how the synod of 2018 paves the way for the synod of 2023 on the synodality of the Church.


Słowa kluczowe

synod; synodality; Ecclesiology; youth; synodal process; Synodal Church; Christus vivit

Becquart N. (2018), « Evangéliser la génération CO – Le défi de la synodaité », dans Lumen vitae 73 (2018), 151-159.

Congar Y. (1964), Jalons pour une théologie du laïcat, Paris, Le Cerf, « Unam Sanctam » 23, 19643.

Guardini R. (1965), Das Ende der Neuzeit, Wurzburg, 1965.

Jonard Claire (2018), « pastorale “jeunesse”… un modèle ? » dans Lumen vitae 73 (2018), 147-150.

Moog François (2006), « Le recours à la communauté en ecclésiologie », in Lumen Vitae LXI (2006 / 4), 373-381.

Pope Francis (2013), “Apostolic Exhortation Evangelii gaudium on the Proclamation of the Gosepl in Today’s World”, 2013 November 24th, online : https://www.vatican.va

Pope Francis (2015), “Address of His Holiness Pope Francis for the Ceremony commemorating the 50th Anniversary of the Institution of the Synod of Bishops”, 2015 October 17th, online : https://www.vatican.va

Pope Francis (2016a), “Post-synodal Apostolic Exhortation Amoris Laetitia on Love in the Family”, 2016 March 19th, online : https://www.vatican.va

Pope Francis (2016b), “Address of His Holiness Pope Francis for the Conferral of the Charlemagne Prize”, 2016 May 6th, online : https://www.vatican.va

Pope Francis (2019), “Post-synodal Apostolic Exhortation Christus vivit to young People and the entire People of God”, 2019 March 25th, online : https://www.vatican.va

Pope Francis (2020), “Post-synodal Apostolic Exhortation Querida Amazonia”, 2020 February 2nd, online : https://www.vatican.va

Routhier Gilles (2005), Itinéraires de croyance de jeunes au Québec, Québec, Anne Sigier, 2005.

Synod of Bishops (2017), “XV Ordinary General Assembly – Young People, the Faith and Vocational Discernment – Preparatory Document”, 2017 January 13th, online : https://www.vatican.va

Synod of Bishops (2018a), “XV Ordinary General Assembly – Young People, the Faith and Vocational Discernment – Instrumentum laboris”, 2018 May 8th, online : https://www.vatican.va

Synod of Bishops (2018b), “XV Ordinary General Assembly – Young People, the Faith and Vocational Discernment – Final Document”, 2018 October 27th, online : https://www.vatican.va


Opublikowane : 2022-10-06


Moog, F. (2022). The synod ’with’ young people (2018) paves the way for the synod on synodality (2023). Warszawskie Studia Teologiczne, 35(1), 150-165. https://doi.org/10.30439/WST.2022.1.9

François Moog 
Catholic University of Paris – UR 7403, France  Francja
https://orcid.org/0000-0002-6085-9904

François Moog — dr teologii, absolwent Instytutu Katolickiego w Paryżu (STD) oraz Université Laval w Quebec (PhD). Profesor teologii dogmatycznej w Instytucie Katolickim w Paryżu, gdzie prowadzi zajęcia z eklezjologii i antropologii teologicznej. Dyrektor Szkoły Doktorskiej na tej uczelni


Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.