Recenzja książki: Edgar Sukiennik, W drodze do sanktuarium. Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na Kole w latach 2006-2021, Wydawnictwo Bonum, Warszawa 2022, ss. 650


Mandziuk, J. (2022). Recenzja książki: Edgar Sukiennik, W drodze do sanktuarium. Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na Kole w latach 2006-2021, Wydawnictwo Bonum, Warszawa 2022, ss. 650. Warszawskie Studia Teologiczne, 35(1), 237-241. https://doi.org/10.30439/WST.2022.1.13

Józef Mandziuk 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8168-1001

Ks. Józef Mandziuk — profesor nauk humanistycznych, historyk Kościoła katolickiego,  emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W pracy badawczej zajmuje się głównie historią Kościoła na Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem bibliofilstwa i bibliotekoznawstwa kościelnego. Był redaktorem naczelnym czasopisma Saeculum Christianum.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.