Reinterpretacja okoliczności zwiadu w Kanaanie (Lb 13-14) w tekstach Filona z Aleksandrii (Mos. 1,220-236) i Józefa Flawiusza (Ant 3,300-316)

Mateusz Wyrzykowski


Akademia Katolicka w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-1161-0002

Abstrakt

The article aims to present and analyze the reinterpretation of the circumstances of the reconnaissance in Canaan in the texts of De vita Moysis Philo of Alexandria and Antiquitates Judaicae by Joseph Flavius. The text focuses on the theft of fruit from land that Moses did not own. Later authors tried to present the story in such a way that the leader of the nation would not be accused of theft. Philo describes Moses as the leader and ruler of the armies. Josephus Flavius shows the significant role of the people in leaving the borders of Canaan


Słowa kluczowe:

Mojżesz, Kanaan, Księga Liczb, Józef Flawiusz, Filon z Aleksandrii

Ashley, T.R. (1993). The Book of Numbers. Eerdmans: Grand Rapids.
  Google Scholar

Bardski, K. (2013). Holy Scripture Through the Eyes of the Church Fathers. Folia Orientalia, 1 (50), s. 335-339.
  Google Scholar

Bazyliński, S. (2019). Wprowadzenie do studium Pisma Świętego. Kielce: Jedność.
  Google Scholar

Beltz, W. (1974). Die Kaleb-Traditionen im Alten Testament. Stuttgart: W. Kohlhammer.
  Google Scholar

Cole, R. D. (2000). Numbers. Nashville: Broadman & Holman Publishers.
  Google Scholar

Colson, F. H., red. (1929-1963). Philo I-XII. With an English Translation. Cambridge, London: Harvard University Press.
  Google Scholar

Doak, B. R. (2016). The Giant in a Thousand Years: Tracing Narratives of Gigantism in the Hebrew Bible and Beyond. W: M. Goff, L.T. Stuckenbruck, E. Morano (red.), Ancient Tales of Giants from Qumran and Turfan. Contexts, Traditions, and Influences (s. 16-29). Tübingen: Mohr Siebeck.
  Google Scholar

Feldman, L. H. (2002). Philo's Version of the Biblical Episode of the Spies. Hebrew Union College Annual, 1 (73), s. 29-48.
  Google Scholar

Flavius Josephus (1888). Niese B. (red.). Josephus in Greek: Niese Critical Edition with
  Google Scholar

Apparatus. Berolini: APVD Weidmannos.
  Google Scholar

Flavius Josephus (1987). Josephus, F., Whiston, W. (red). The works of Josephus: complete and unabridged. Peabody: Hendrickson.
  Google Scholar

Goodenough, E. R. (1933). Philo's Exposition of the Law and His De Vita Mosis. Harvard Theological Review, 1 (26), s. 109-125
DOI: https://doi.org/10.1017/S0017816000005071   Google Scholar

Goodenough, E. R. (1940). An Introduction to Philo Judaeus. New Haven: Yale University Press.
  Google Scholar

Harrison, R. K. (2019). Numbers an Exegetical Commentary. Grand Rapids: Baker Academic.
  Google Scholar

Keil, C. F., Delitzsch, F. (1996). Commentary on the Old Testament. Peabody: Hendrickson
  Google Scholar

Krawczyk, R. (2001). Podbój Kanaanu w świetle Księgi Jozuego : historia i wiara. Warszawskie Studia Teologiczne, 2 (24), s. 45-52.
  Google Scholar

Lange J. P., Schaff, P., Lewis, T., Gosman, A. (2008). A commentary on the Holy Scriptures: Genesis. Bellingham: Logos Bible Software.
  Google Scholar

Liddell, H. G. (1996). A lexicon: Abridged from Liddell and Scott’s Greek-English lexicon. Oak Harbor: Logos Research Systems.
  Google Scholar

Niehoff, M. (2001). Philo on Jewish Identity and Culture. Tübingen: Mohr Siebeck.
  Google Scholar

Stuckenbruck, L. T. (1997). The Book of Giants from Qumran: Texts, Translation, and Commentary. Tübingen: Mohr Siebeck.
  Google Scholar

Wenham, G. J. (2008). Numbers: An Introduction and Commentary. Downers Grove: Academic).
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-31

Cited By / Share

Wyrzykowski, M. . (2022). Reinterpretacja okoliczności zwiadu w Kanaanie (Lb 13-14) w tekstach Filona z Aleksandrii (Mos. 1,220-236) i Józefa Flawiusza (Ant 3,300-316). Warszawskie Studia Teologiczne, 35(2), 160–173. https://doi.org/10.30439/WST.2022.2.9

Autorzy

Mateusz Wyrzykowski 

Akademia Katolicka w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0002-1161-0002

Ks. Mateusz Wyrzykowski - prezbiter archidiecezji warszawskiej; doktor teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył seminarium translatorskie prowadzone przez Nida Institute American Bible Society na Pontificia Università Urbaniana oraz Podyplomowe Studium Retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładowca w Akademii Katolickiej oraz w Seminarium Duchownym w Warszawie.Statystyki

Abstract views: 65
PDF downloads: 46


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.