The transformation of the image of God during the development of eating disorders and eventual therapy: a sociological study

Dariusz Tułowiecki


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-1875-7776

Abstrakt

The text aims to present the image of God – a Higher Power being discovered as part of eating disorder therapy and the changes in the informant within her life. The text is based on empirical material obtained through a case study of a person experiencing eating disorders, who started therapy in an OA group. Her eating disorders took the form of anorexia, addiction to dieting, and bulimia. While attending the group, the respondent goes through the 12 steps of OA, which assume acknowledging one’s powerlessness against eating disorders, discovering a Higher Power which can make one recover, committing one’s life to God – the Higher Power, and building a bond with God through prayer, regardless of the way God is perceived. The case study was conducted by means of a series of interviews with a young woman who declared herself to be a Catholic with a strong distance from the institution of church. She is a believer, occasionally practicing, with a high level of religious tolerance, anti-clerical, for whom God is a relational creature who comes to the rescue and gives acceptance – an idea of a perfect, unconditionally loving father.


Słowa kluczowe:

God, Higher Power, religiosity, behavioral disorders, eating disorders

Chase, S.E. (2009). Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów. In: N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (eds), Metody badań jakościowych. Tom 2 (15-55). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Florek-Mostowska, M., Racicki, J. (2018). Dwanaście kroków ku pełni życia. Trzeźwymi Bądźcie, 1 (177), 42-45.
  Google Scholar

Gudkova, S. (2012). Wywiad w badaniach jakościowych. In: D. Jemielniak (ed), Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Tom 2 (111-129). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Kaźmierska, K. (2013). Badania biograficzne w naukach społecznych, Przegląd Socjologii Jakościowej, 4(9), 6-10.
DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.9.4.01   Google Scholar

Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Maison, D. (2022). Jakościowe metody badań społecznych. Podejście aplikacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
DOI: https://doi.org/10.53271/2022.057   Google Scholar

Murphy, R., Straebler, S., Cooper, Z., Fairburn, Ch.G. (2010). Cognitive Behavioral Therapy for Eating Disorders, Psychiatric Clinics of North America, 1, 611-627.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.psc.2010.04.004   Google Scholar

Nicholls, D, Barrett, E. (2015). Eating disorders in children and adolescence, BJPsych Advances, 21, 206–216.
DOI: https://doi.org/10.1192/apt.bp.114.014068   Google Scholar

Overeaters Anonymous (1995). The Twelve Traditions of Overeaters Anonymous, Rio Rancho: World Service Office OA.
  Google Scholar

Overeaters Anonymous (2019). Where Do I Start? Everything a Newcomer Needs to Know. Everything a Newcomer Needs to Know, Rio Rancho: World Service Office OA.
  Google Scholar

Prejs, R. (2018). O zakroczymskim OAT nieco wspomnień, Trzeźwymi Bądźcie, 1 (177), 34-37.
  Google Scholar

Rubacha, K. (2011). Metodologia badań nad edukacją, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
  Google Scholar

Scârneci-Domnișoru, F. (2013). Narrative technique of interviewing, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences, Law, 6 (55)/1, 21-28.
  Google Scholar

Schülze, F. (2006). Biografie und Sprache. In: Cloos, P., Thole, W. (eds) Ethnografische Zugänge. Professions- und adressatInnenbezogene Forschung im Kontext von Pädagogik (203-218). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
  Google Scholar

Schülze, F. (2016a). Biographieforschung und narratives Interview. In: F. Schütze (ed), Sozialwissenschaftliche Prozessanalyse: Grundlagen der qualitativen Sozialforschung (55-73). Opladen – Berlin – Toronto: Verlag Barbara Budrich.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvdf09cn.6   Google Scholar

Schülze, F. (2016b). Biography Analysis on the Empirical Base of Autobiographical Narratives: How to Analyse Autobiographical Narrative Interviews. In: F. Schütze (ed), Sozialwissenschaftliche Prozessanalyse: Grundlagen der qualitativen Sozialforschung (75-116), Opladen – Berlin – Toronto: Verlag Barbara Budrich.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvdf09cn.7   Google Scholar

Schütze, F. (1983). Biographical research and narrative interview, Neue Praxis, 3(13), 283-293.
  Google Scholar

Stake, R.E. (2010). Jakościowe studium przypadku. In: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (eds), Metody badań jakościowych. Tom 1 (623-654). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Strumińska-Kutra, M., Koładkiewicz, I. (2012). Studium przypadku. In: D. Jemieniak (ed), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, tom 2 (1-40). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Tułowiecki, D. (2018). Obraz Boga jako Siły Wyższej wspomagającej terapię zaburzeń odżywiania. Studium socjologiczne, Studia nad Rodziną, 4 (49), 155-184.
DOI: https://doi.org/10.21697/snr.2018.49.4.09   Google Scholar

Woronowicz, B.T. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa: Media Rodzina.
  Google Scholar


Opublikowane
2022-12-31

Cited By / Share

Tułowiecki, D. . (2022). The transformation of the image of God during the development of eating disorders and eventual therapy: a sociological study. Warszawskie Studia Teologiczne, 35(2), 226–253. https://doi.org/10.30439/WST.2022.2.12

Autorzy

Dariusz Tułowiecki 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0003-1875-7776

Ks. Dariusz Tułowiecki — dr. nauk społecznych w zakresie socjologii. Pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Zajmuje się socjologią religii, socjologią problemów społecznych, socjologią rodziny i socjalizacją. Statystyki

Abstract views: 71
PDF downloads: 41


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.