Chrześcijańska nadzieja według Roberta Spaemanna


Abstrakt

The article presents a vision of Christian hope in the view of the widely regarded German contemporary thinker – Robert Spaemann. This vision was sketched in response to the mistaken understanding of this virtue by representatives of the world’s ideologies of hope, especially of H. Markuse. The nature of hope
is shown there in the context of issues closely related to it, such as salvation and eternal life, the end of times, earthly hopes, dignity of life, progress, suffering,
modes of the presence of Christians in the world and their personal qualities. Subsequently, the natural foundations of hope and its meaning are indicated and explained. What is also emphasized is the special importance of this virtue due to the kind of good it offers and the means of solving the existential problems that man will always face (including the purpose of existence, death, suffering, self-fulfillment, happiness, responsibility for the future, respect for life – especially human – from conception to natural death). The work of Spaemann inspires, motivates, orientates, empowers, strengthens and encourages the virtue of hope


Słowa kluczowe

nadzieja; ideologie; chrześcijaństwo; przyszłość; filozofia; wieczność

Benedykt XVI. (2007). Encyklika „Spe salvi. O nadziei chrześcijańskiej”. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Filipkowski, J. (2009). Nadzieja. W: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka. T. 13. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Półtawski, A. (2012). Ocena dorobku. W: Profesor Robert Spaemann. Lublin: KUL.

Rahner, K. (1987). Podstawowy wykład wiary. Tłum. T. Mieszkowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Spaemann, R. (1984). Christliche Hoffnung und weltliche Hoffnungsideologien. W: Dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt: Dokumentation /88. Dt. Katholikentag vom 4. Bis 8 Juli 1984 München. Paderborn: Verlag Bonifatius- Druckerei.

Spaemann, R. (1991). Der Weg in die Frustration. Monatszeitschrift 30 Tage in Kirche und Welt (11).

Spaemann, R. (1994a). Moralische Grundbegriffe. München: Verlag C.H. Beck.

Spaemann, R. (1994b). Philosophie als Lehre vom glücklichen Leben. W: tenże, Philosophische Essays. Stuttgart: Philipp Reclam.

Spaemann, R. (2001a). Frieden – Utopisches Ideal, kategorischer Imperativ oder politischer Begriff? W: tenże, Grenzen, Zur ethische Dimension des Handelns. Stuttgart: Klett-Cotta.

Spaemann, R. (2001b). Osoby. O różnicy między czymś a kimś. Tłum. J. Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Spaemann, R. (2003). Jeder stirbt für sich allein. Frankfurter Allgemeine Zeitung (81).

Spaemann, R. (2006a). Kto i za co jest odpowiedzialny. W: tenże, Granice. Tłum. J. Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Spaemann, R. (2006b). Ontologia pojęć „prawica” i „lewica”. W: tenże, Granice. Tłum. J. Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Spaemann, R. (2007a). Das unsterbliche Gerücht Die Frage nach Gott und die Täuschung der Moderne. Stuttgart: Klett-Cotta.

Spaemann, R. (2007b). Unter welchen Umständen kann man noch von Fortschritt sprechen? W: idem, Philosophische Essays. Stuttgart: Reclam, Universal-Bibliothek.

Spaemann, R. (2009). Odwieczna pogłoska. Tłum. J. Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Spaemann, R. (2010a). Aufhalter und letztes Geflecht. W: tenże, Schritte über uns hinaus. Gesammelte Reden und Ausätze I. Stuttgart: Klett-Cotta.

Spaemann, R. (2010b). Was ist eine gute Religion. W: tenże, Schritte über uns hinaus, Gesammelte Reden und Ausätze I. Stuttgart: Klett-Cotta.

Tischner, J. (1994). Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Woroniecki, J. (1995). Katolicka etyka wychowawcza II/2, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Kożuchowski, J. (2018). Chrześcijańska nadzieja według Roberta Spaemanna. Warszawskie Studia Teologiczne, 31(4), 63-77. https://doi.org/10.30439/WST.2018.4.4

Józef Kożuchowski 
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W ELBLĄGU WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W GDAŃSKU  Polska

Ks. dr hab. Józef KOŻUCHOWSKI – wykładowca metafizyki i antropologii filozoficznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu i w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Główne kierunki badań: filozofia
klasyczna, współczesna filozofia niemiecka, metafizyka, antropologia filozoficzna, bioetyka, etyka, etyka biznesu, myśl Josefa Piepera i Roberta Spaemanna. Opublikował osiem książek i ponad siedemdziesiąt artykułów naukowych.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.