“The Stigmata of Jesus” in Paul’s Body. An Examination of Gal 6:17

Jan Kozłowski


Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Klasycznej (Polska)

Abstrakt

At the end of the Epistle to the Galatians, Paul writes: “From now on, let no one make trouble for me; for I carry in my body the marks (stigmata) of Jesus”. According to most scholars, Paul refers here to scars caused by the wounds he suffered during his apostolic ministry. By calling them the stigmata of Jesus, according to many, Paul was metaphorically thinking about a tattoo or a burn mark – a sign of belonging to Jesus. However, a philological and contextual analysis suggests that by the stigmata of Jesus Paul metaphorically had in mind the wounds of crucifixion, whereas the words “I carry in my body” should not be understood literally.


Słowa kluczowe:

Paweł Apostoł, stygmaty, List do Galatów

Bailly, A. (2000). Dictionnaire Grec-Français. Paris: Hachette.
  Google Scholar

Barton, J., Muddiman J. (2001). The Oxford Bible Commentary. Oxford: Oxford University Press.
  Google Scholar

Beekes, R. (2010). Etymological Dictionary of Greek (II). Leiden: Brill.
  Google Scholar

Betz, H.D. (1979). Galatians. Philadelphia: Fortress.
  Google Scholar

Borse, U. (1984). Der Brief an die Galater. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet.
  Google Scholar

de Witt Burton, E. (1921). A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Galatians. Edinburgh: T. & T. Clark.
  Google Scholar

Gabrielson, J. (2014). Paul’s Non-violent Gospel: The Theological Politics of Peace in Paul’s Life and Letters. Cambridge: James Clarke & Co.
  Google Scholar

Glancy, J. (2010). Corporal Knowledge: Early Christian Bodies. Oxford: Oxford University Press.
  Google Scholar

Gorman, M.J. (2001). Cruciformity: Paul’s Narrative Spirituality of the Cross. Grand Rapids: Eerdmans.
  Google Scholar

Güttgemanns, E. (1966). Der leidende Apostel und sein Herr. Studien zur paulinischen Christologie. Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 90. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
  Google Scholar

Levy, I. (2011). The Letter to the Galatians. Grand Rapids: Eerdmans.
  Google Scholar

Lightfoot, J.B. (1870). St Paul’s Epistle to the Galatians. Andover: Draper.
  Google Scholar

Longenecker, R.N. (1990). Galatians. Word Biblical Commentary 41. Dallas: Word Books.
  Google Scholar

Martyn, J.L. (1997). Galatians. A New Translation with Introduction and Commentary. Anchor Bible 33. New York: Doubleday.
  Google Scholar

Mußner, F. (1981). Der Galaterbrief. Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament 9. Freiburg: Herder.
  Google Scholar

Williams, S. (1997). Galatians, Nashville: Abingdon Press.
  Google Scholar


Opublikowane
2018-12-16

Cited By / Share

Kozłowski, J. . (2018). “The Stigmata of Jesus” in Paul’s Body. An Examination of Gal 6:17 . Warszawskie Studia Teologiczne, 31(4), 96–104. https://doi.org/10.30439/WST.2018.4.6

Autorzy

Jan Kozłowski 

Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Klasycznej Polska

Dr Jan M. KOZŁOWSKI – adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel języka starogreckiego i łaciny. Głównym przedmiotem jego badań jest
literatura wczesnochrześcijańska, którą traktuje metodologicznie jako integralną część kultury grecko-rzymskiej. Publikował m.in w Journal for the Study of Ju- 178 daism, Ephemerides Theologicae Lovanienses, Vetera Christianorum, Vigiliae Christianae i innych czasopismach naukowych poświęconych tematyce wczesnego chrześcijaństwa.Statystyki

Abstract views: 175
PDF downloads: 45


Licencja

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.