“The Stigmata of Jesus” in Paul’s Body. An Examination of Gal 6:17


Abstrakt

At the end of the Epistle to the Galatians, Paul writes: “From now on, let no one make trouble for me; for I carry in my body the marks (stigmata) of Jesus”. According to most scholars, Paul refers here to scars caused by the wounds he suffered during his apostolic ministry. By calling them the stigmata of Jesus, according to many, Paul was metaphorically thinking about a tattoo or a burn mark – a sign of belonging to Jesus. However, a philological and contextual analysis suggests that by the stigmata of Jesus Paul metaphorically had in mind the wounds of crucifixion, whereas the words “I carry in my body” should not be understood literally.


Słowa kluczowe

Paweł Apostoł; stygmaty; List do Galatów

Bailly, A. (2000). Dictionnaire Grec-Français. Paris: Hachette.

Barton, J., Muddiman J. (2001). The Oxford Bible Commentary. Oxford: Oxford University Press.

Beekes, R. (2010). Etymological Dictionary of Greek (II). Leiden: Brill.

Betz, H.D. (1979). Galatians. Philadelphia: Fortress.

Borse, U. (1984). Der Brief an die Galater. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet.

de Witt Burton, E. (1921). A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Galatians. Edinburgh: T. & T. Clark.

Gabrielson, J. (2014). Paul’s Non-violent Gospel: The Theological Politics of Peace in Paul’s Life and Letters. Cambridge: James Clarke & Co.

Glancy, J. (2010). Corporal Knowledge: Early Christian Bodies. Oxford: Oxford University Press.

Gorman, M.J. (2001). Cruciformity: Paul’s Narrative Spirituality of the Cross. Grand Rapids: Eerdmans.

Güttgemanns, E. (1966). Der leidende Apostel und sein Herr. Studien zur paulinischen Christologie. Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 90. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Levy, I. (2011). The Letter to the Galatians. Grand Rapids: Eerdmans.

Lightfoot, J.B. (1870). St Paul’s Epistle to the Galatians. Andover: Draper.

Longenecker, R.N. (1990). Galatians. Word Biblical Commentary 41. Dallas: Word Books.

Martyn, J.L. (1997). Galatians. A New Translation with Introduction and Commentary. Anchor Bible 33. New York: Doubleday.

Mußner, F. (1981). Der Galaterbrief. Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament 9. Freiburg: Herder.

Williams, S. (1997). Galatians, Nashville: Abingdon Press.


Opublikowane : 2018-12-16


Kozłowski, J. (2018). “The Stigmata of Jesus” in Paul’s Body. An Examination of Gal 6:17 . Warszawskie Studia Teologiczne, 31(4), 96-104. https://doi.org/10.30439/WST.2018.4.6

Jan Kozłowski 
Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Klasycznej  Polska

Dr Jan M. KOZŁOWSKI – adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel języka starogreckiego i łaciny. Głównym przedmiotem jego badań jest
literatura wczesnochrześcijańska, którą traktuje metodologicznie jako integralną część kultury grecko-rzymskiej. Publikował m.in w Journal for the Study of Ju- 178 daism, Ephemerides Theologicae Lovanienses, Vetera Christianorum, Vigiliae Christianae i innych czasopismach naukowych poświęconych tematyce wczesnego chrześcijaństwa.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty. „Warszawskie Studia Teologiczne” ukazują się na licencji według standardów Creative Commons: CC BY-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe) i nie prowadzą skonkretyzowanej polityki dotyczącej danych badawczych. Autorzy zachowują prawa autorskie.